Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga Bil. 9/2021 Pada 31 Mei 2021 Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

  1. Petender yang berjaya akan dihubungi oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur secara rasmi dalam masa terdekat;
    dan
  2. Senarai akhir petender adalah tertakluk kepada penerimaan Setuju Terima oleh petender yang berjaya.
Bil
No. Tender
Petender Berjaya
Tempoh
Nilai Kontrak (RM)
1.
2021/B040
MF SINARAN ENTERPRISE
2 Tahun
177,100.00
2.
2021/B033
DANIA CREATIVE ENTERPRISE
7 Hari/ 1 Tahun
74,250.00
3.
2021/B034
DIS RESOURCES
7 Hari/ 1 Tahun
101,800.00
4.
2021/B035
DANIA CREATIVE ENTERPRISE
7 Hari/ 1 Tahun
57,600.00
ms_MYMS