Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebutharga Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Bil. 1/2019 Pada 18 Januari 2019

  1. Petender yang berjaya akan dihubungi oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur secara rasmi dalam masa terdekat;
    dan
  2. Senarai akhir petender adalah tertakluk kepada penerimaan Setuju Terima oleh petender yang berjaya.
Bil
No. Tender
Petender Berjaya
Tempoh
Nilai Kontrak (RM)
1.
2018/B192
MEGA AMITY ENTERPRISE
2 Tahun
179,667.00
ms_MYMS