Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebutharga Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Bil. 2/2019 Pada 29 Januari 2019

  1. Petender yang berjaya akan dihubungi oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur secara rasmi dalam masa terdekat;
    dan
  2. Senarai akhir petender adalah tertakluk kepada penerimaan Setuju Terima oleh petender yang berjaya.
Bil
No. Tender
Petender Berjaya
Tempoh
Nilai Kontrak (RM)
1.
2018/B125
GARAGE WORK (M) SDN BHD
2 Tahun
-15% (kurangan) dengan had siling RM500,000.00
2.
2018/B199
ACTIVE ADVANCE TECHNOLOGY SDN BHD
7 – 14 Hari
247,174.00
3.
2015/B152SS
ZARED RESOURCES SDN BHD
2 Tahun
110,160.00
4.
2018/B218
NALURI EHSAN SDN BHD
2 Tahun
111,600.00
5.
2018/B190
EMPIRE FM SDN BHD
3 Tahun
-25% (kurangan) dengan had siling RM300,000.00
ms_MYMS