Keputusan Mesyuarat Lembaga Perolehan Bil. 16/2021 Pada 20 September 2021

  1. Petender yang berjaya akan dihubungi oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur secara rasmi dalam masa terdekat; dan
  2. Senarai akhir petender adalah tertakluk kepada penerimaan Setuju terima oleh petender yang berjaya.
BILNO TENDERPETENDER BERJAYATEMPOHNILAI KONTRAK (RM)
12021/A061DATA ERA DIGITAL SDN. BHD.3 TAHUN2,863,868.00
22021/A057KUOTA PENUH SDN BHD 2 TAHUN872,424.00
32021/A081INTRANIUM SDN BHD2 TAHUN1,967,940.00
42021/A029i. M.S. ALLY PHARMA SDN BHD
ii. N.A.Z MEDICAL SUPPLIES SDN BHD
iii.PHARMANIAGA LOGISTICS SDN BHD
iv.PRIMABUMI SDN BHD
2 TAHUNi. 10,628,657.80
ii. 2,165,807.50
iii.5,041,688.60
iv. 4,675,200.50
52021/A030i. BENUA SAINS SDN BHD
ii. GELIGA SISTEM SDN BHD
iii.HI KARL EDAR ENTERPRISE
iv. M.S. ALLY PHARMA SDN BHD
v. UNITED INTERIM SDN BHD
2 TAHUNi. 141,430.00
ii. 103,816.70
iii.1,007,985.00
iv. 144,984.50
v. 430,874.50
Skip to content