Keputusan Mesyuarat Lembaga Perolehan Bil. 8/2021 Pada 19 April 2021

  1. Petender yang berjaya akan dihubungi oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur secara rasmi dalam masa terdekat; dan
  2. Senarai akhir petender adalah tertakluk kepada penerimaan Setuju terima oleh petender yang berjaya.
BILNO TENDERPETENDER BERJAYATEMPOHNILAI KONTRAK (RM)
12020/A199SYARIKAT ASSALAMUALAIKUM TAMAN SITI36 MINGGU1,548,807.00
22021/A006JBS ENGINEERING SDN BHD52 MINGGU6,767,804.50
32021/B014i. ABADI RIA SDN BHD
ii. AKYZ ENGINEERING SDN BHD
iii. CD ELECTRICAL ENGINEERING SDN BHD
3 TAHUN-10% (KURANGAN) DENGAN HAD SILING RM300,000.00 SETIAP SYARIKAT
42020/B215i. NBN BISTARI ENTERPRISE
ii. NZ BINA GLOBAL
2 TAHUN-30% (KURANGAN) DENGAN HAD SILING RM500,000.00 SETIAP SYARIKAT
52021/A007INTROVISION RESOURCES SDN BHD2 TAHUN878,540.00
62020/A220NEWS & ADS MONITORING AGENCY SDN BHD36 BULAN1,321,200.00
ms_MYMS