Laporan Summary Policymakers KL Low Carbon Society Blue Print 2030

Pelan Induk Masyarakat Rendah Karbon Kuala Lumpur 2030 (PIMRK KL 2030) merupakan sebuah pelan yang holistik dengan mencadangkan 10 Tindakan, 37 Sub-Tindakan, 82 Langkah dan 245 Program untuk dilaksanakan di bawah tiga teras utama: 

  1. Ekonomi yang Makmur, Kukuh dan Kompetitif secara Global;
  2. Komuniti yang Sihat, Kreatif, Berpengetahuan dan Inklusif; dan
  3. Alam Bina yang Mesra Ekologi, Berdaya Huni dan Berdaya Tahan.

untuk memuat turun Summary For Policymakers (SPM).

Skip to content