“Lesen Sementara KL Prihatin” Extended Until June – (Guang Ming Daily)

Tarikh Terbit : 11 Januari 2022 
Sumber Keratan Akhbar : Guang Ming Daily