Manual Laporan Cadangan Perubahan Pelan Tempatan Kuala Lumpur

Manual Laporan Cadangan Perubahan Pelan Tempatan (LCPPT) ini disediakan adalah
bertujuan untuk:

i. Memberi panduan dan kefahaman yang jelas kepada pemohon(Perancang
Bandar Berdaftar) serta pihak pemaju yang berkepentingan dalam sektor
pembangunan hartanah untuk memahami tatacara pelaksanaan proses
perubahan dengan lebih jelas dan menyeluruh.

ii. Pemohon dapat mematuhi semua keperluan yang ditetapkan dan secara tidak
langsung akan memudahkan proses pertimbangan kepada permohonan
cadangan perubahan yang dikemukakan.

ms_MYMS