Pemakluman Keputusan Peperiksaan Perkhidmatan Bil 2 Tahun 2021 Kumpulan Sokongan 1 (Gred 19)

Dimaklumkan bahawa keputusan Peperiksaan Perkhidmatan Bil 2 Tahun 2021 bagi calon-calon Kumpulan Sokongan 1 (Gred 19) boleh disemak melalui portal IDB (https://idb.dbkl.gov.my/v5/semak-keputusan/).

Sebarang pertanyaan boleh dikemukakan kepada pihak urusetia Unit Penilaian Perkhidmatan dan Kompetensi (UPPK) Jabatan Pengurusan Sumber Manusia (JPSM) melalui email kepada peperiksaan@dbkl.gov.my.

Unit Penilaian Perkhidmatan dan Kompetensi
Jabatan Pengurusan Sumber Manusia