Pemakluman Keputusan Peperiksaan Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2021 (Kumpulan C)

Dimaklumkan bahawa keputusan Peperiksaan Perkhidmatan Bil 1 Tahun 2021 bagi calon-calon Kumpulan C boleh disemak melalui portal IDB (https://idb.dbkl.gov.my/v5/) bermula 16 Ogos 2021.

Sebarang pertanyaan boleh dikemukakan kepada pihak urusetia Unit Penilaian Perkhidmatan dan Kompetensi (UPPK) Jabatan Pengurusan Sumber Manusia (JPSM) melalui email kepada peperiksaan@dbkl.gov.my.

Unit Penilaian Perkhidmatan dan Kompetensi
Jabatan Pengurusan Sumber Manusia

Skip to content