Kemudahan Awam

Pasar Awam

Senarai Lokasi Pasar Awam

Pasar Awam disediakan di sekitar Kuala Lumpur untuk kemudahan wargakota mendapatkan pelbagai barang keperluan harian. Pasar awam merangkumi pasar malam, pasar berbangunan dan pasar terbuka.

Skip to content