Khidmat Pelanggan

Unit Khidmat Pelanggan

Unit Khidmat Pelanggan DBKL diwujudkan bagi membantu dan memudahcara setiap pelanggan yang berurusan dengan DBKL dalam mendapatkan perkhidmatan, maklumat dan khidmat nasihat.

Unit Khidmat Pelanggan mempunyai 5 buat kaunter khidmat pelanggan yang melibatkan kaunter pertanyaan dan kaunter aduan bersemuka.

Kaunter
Jabatan

1 – 5

Jabatan Perancangan Korporat

Jabatan Perancangan Korporat

  1. Memantau persekitaran Kaunter Khidmat Pelanggan dari segi petugas, kebersihan dan keperluan yang disediakan.
  2. Menguruskan penerimaan aduan secara bersemuka, telefon, e-mel dan surat menyurat yang diserahkan di Kaunter Khidmat Pelanggan.
  3. Menyampaikan maklumat terkini berkaitan DBKL kepada pelanggan di kaunter.
  4. Menganalisa data yang terkumpul Borang Maklumbalas Pelanggan (BMP) yang diterima dari Jabatan-Jabatan DBKL.
  5. Menerima serahan tangan surat-surat berkaitan aduan mewakili Jabatan, Pengarah Eksekutif dan Datuk Bandar Kuala Lumpur.
  6. Mengeluarkan surat akuan kajian akademik oleh pelajar Universiti ke DBKL yang akan berurusan dengan Jabatan-Jabatan di DBKL.
  7. Menguruskan sesi lawatan kerja agensi kerajaan, pihak berkuasa tempatan (PBT), institusi akademik dan pihak berkepentingan ke DBKL bagi tujuan perkongsian maklumat dan penanda aras.
Skip to content