Perbandaran

Pengurusan Sisa Pepejal

Hasil daripada pembentukan sebuah agensi kerajaan yang baru dalam pengurusan sisa pepejal iaitu Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (PPSPPA) pada 01 Jun 2008, kesemua aspek-aspek pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam serta perkara-perkara berkaitan dengannya, dipindahkan kebertanggungjawabannya daripada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL). Agensi tersebut ditubuhkan dibawah bidangkuasa Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT).

Peranan PPSPPA adalah untuk memastikan perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam yang lebih efisien, bersepadu di samping memberikan kepuasan yang lebih baik kepada pengguna dari segi perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam.

Alamat / No Tel untuk Dihubungi:

Bahagian Sisa Industri, Komersil Dan Institusi, Ibu Pejabat SWCorp, Tingkat 5, Blok J, Bangunan MKN Embassy Techzone, Jalan Teknokrat 2 63200 Cyberjaya, Selangor.

No Tel: 03-8312 4000

Website: https://www.swcorp.gov.my/

Skip to content