Pesuruhjaya Bangunan (COB)

Tajuk
Pekeliling COBKL 2022/01
1 file(s) 52 downloads
28 April 2022
Pekeliling COBKL 2021/04
1 file(s) 189 downloads
24 July 2021
Perintah Pengecualian bagi Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757) kepada Pemaju, JMB, MC dan COB
1 file(s) 213 downloads
19 July 2021
Pekeliling COBKL 2021/03
1 file(s) 423 downloads
9 April 2021
Pekeliling COBKL 2021/02 (Garis Panduan Mesyuarat Agung Atas Talian)
1 file(s) 518 downloads
6 April 2021
Pekeliling COBKL 2021/01
1 file(s) 887 downloads
5 February 2021
PEKELILING COBKL 2015/07-1
1 file(s) 442 downloads
10 November 2020
Pekeliling COBKL 2020/05
1 file(s) 298 downloads
10 November 2020
Senarai Semak Penyediaan Permohonan Sijil Perakuan Badan Pengurusan Bersama (JMB)
1 file(s) 547 downloads
18 June 2020
Borang Permohonan Geran JMB/MC 2018
1 file(s) 443 downloads
18 June 2020
Panduan Kehidupan Di Bangunan Berstrata
1 file(s) 751 downloads
10 November 2020
Borang Penilaian Penarafan Bintang Bangunan Strata
1 file(s) 275 downloads
18 June 2020
Borang Maklumbalas / Aduan / Cadangan / Penghargaan / Pertanyaan
1 file(s) 628 downloads
18 June 2020
Strata Management Act 2013 (Act 757)
1 file(s) 457 downloads
18 June 2020
Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757)
1 file(s) 720 downloads
18 June 2020
Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118)
1 file(s) 227 downloads
18 June 2020
Akta Hakmilik Strata (Pindaan) 2013 (Akta A1450)
1 file(s) 659 downloads
18 June 2020
Peraturan-Peraturan Pengurusan Strata (Penyenggaraan dan Pengurusan) 2015
1 file(s) 445 downloads
18 June 2020
Peraturan-Peraturan Pengurusan Strata (Tribunal Pengurusan Strata) 2015
1 file(s) 283 downloads
18 June 2020
Kaedah-Kaedah Hakmilik Strata (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 2015
1 file(s) 366 downloads
18 June 2020
Peraturan-Peraturan Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) (Pindaan) 2015
1 file(s) 132 downloads
18 June 2020
Perintah Hakmilik Strata (Pindaan Borang) 2015
1 file(s) 265 downloads
18 June 2020
PEKELILING COBKL 2015/01
1 file(s) 374 downloads
18 June 2020
PEKELILING COBKL 2015/02
1 file(s) 264 downloads
18 June 2020
PEKELILING COBKL 2015/03
1 file(s) 236 downloads
18 June 2020
PEKELILING COBKL 2015/04
1 file(s) 217 downloads
18 June 2020
PEKELILING COBKL 2015/05
1 file(s) 221 downloads
18 June 2020
PEKELILING COBKL 2015/06
1 file(s) 217 downloads
18 June 2020
PEKELILING COBKL 2015/07
1 file(s) 242 downloads
18 June 2020
PEKELILING COBKL 2016/01
1 file(s) 303 downloads
18 June 2020
Surat Edaran Makluman Operasi Kutipan Tunggakan Cukai Di Kawasan JMB / MC
1 file(s) 155 downloads
18 June 2020
PEKELILING COBKL 2017/01
1 file(s) 147 downloads
18 June 2020
PEKELILING COBKL 2017/02
1 file(s) 139 downloads
18 June 2020
Pemakluman Pengibaran Bendera Wilayah Persekutuan Sempena Sambutan Perayaan Hari Wilayah Persekutuan Tahun 2019 Di Bangunan Berstrata
1 file(s) 60 downloads
18 June 2020
PEKELILING COBKL 2019/01
1 file(s) 163 downloads
18 June 2020
PEKELILING COBKL 2019/02
1 file(s) 153 downloads
18 June 2020
Makluman Operasi Task Force 17 Kepada Badan Pengurusan Bersama (JMB) Dan Perbadanan Pengurusan (MC) Di Bangunan Berstrata Sekitar Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
1 file(s) 266 downloads
18 June 2020
Pekeliling COBKL 2020/01 : Arahan Pemakaian Standard Malaysia MS IEC 62305 ‘Protection Lightning’ Bagi Sistem Perlindungan Kilat Bangunan
1 file(s) 133 downloads
18 June 2020
Pekeliling COBKL 2020/02
1 file(s) 355 downloads
10 November 2020
Pekeliling COBKL 2020/03
1 file(s) 155 downloads
18 June 2020
Pekeliling COBKL 2020/04
1 file(s) 187 downloads
18 June 2020
Soalan-Soalan Lazim Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757)
1 file(s) 343 downloads
10 November 2020
Kumpulan Soalan-Soalan Lazim Seminar Komuniti Strata Tahun 2015 dan 2016
1 file(s) 295 downloads
18 June 2020
Garis Panduan Tatacara Ringkas Mengendalikan Mesyuarat Agung Berdasarkan Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757)
1 file(s) 795 downloads
18 June 2020
Garis Panduan Tatacara Kewangan Mengurus Akaun Penyenggaraan Bangunan
1 file(s) 446 downloads
18 June 2020
Prosedur Operasi Standard Penundaan Kereta Buruk / Terpakai Di Dalam Kawasan JMB / MC
1 file(s) 317 downloads
18 June 2020
Prosedur Operasi Standard Perlantikan Juruaudit Siasatan Semula Akaun Oleh Pesuruhjaya Bangunan (COBKL) – Seksyen 14(2)/26(2)/54(2)/62(2) Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757)
1 file(s) 189 downloads
18 June 2020
Prosedur Operasi Standard Pengauditan Bangunan Dan Penggunaan Kumpulan Wang Penjelas (Sinking Fund) JMB/MC Di Bawah Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757)
1 file(s) 237 downloads
18 June 2020
Prosedur Operasi Standard Aktiviti Penginapan Jangkamasa Pendek Kepada Pemaju/JMB/MC Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
1 file(s) 191 downloads
18 June 2020
Prosedur Operasi Standard (SOP) Penahanan Harta Alih Oleh Badan Pengurusan Bersama (JMB) / Perbadanan Pengurusan (MC) / Perbadanan Pengurusan Subsidiari (Subsidiari MC) Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
1 file(s) 226 downloads
18 June 2020
Prosedur Operasi Standard (SOP) Dan Tatacara Mesyuarat Agung (AGM/EGM) Bagi Tujuan Penubuhan Perbadanan Pengurusan Subsidiari (SUB-MC) Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
1 file(s) 426 downloads
18 June 2020
Prosedur Operasi Standard (SOP) Penyelenggaraan Lif Bagi JMB/MC Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
1 file(s) 215 downloads
18 June 2020
Skip to content