Prosedur Permohonan Permit Pembinaan Urusetia Pusat Setempat (OSC), Jabatan Perancangan Bandaraya, DBKL

E-Borang JPRB
ms_MYMS