Proses Kerja Penjualan Tanah Milik Datuk Bandar Kuala Lumpur

Dimaklumkan permohonan ini dibuat selaras dengan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pandu Projek Penswastaan Bil 3/2021 yang dipengerusikan oleh YBhg Datuk Bandar Kuala Lumpur baru-baru ini pada 15 Mac 2021.
ms_MYMS