[ English ]   [ Malay ]

Pelan Struktur Kuala Lumpur 2020

Prakata

Penghargaan

1 Pengenalan

2 Konteks Pertumbuhan Antarabangsa dan Nasional

3 Wawasan dan Matlamat Kuala Lumpur

4 Asas Ekonomi dan Penduduk

5 Pendapatan dan Kualiti Hidup

6 Guna Tanah dan Strategi Pembangunan

7 Perdagangan

8 Pelancongan

9 Industri

10 Pengangkutan

11 Infrastruktur dan Utiliti

12 Perumahan

13 Kemudahan Masyarakat

14 Reka Bentuk Bandar dan Landskap

15 Alam Sekitar

16 Kawasan Khusus

17 Zon Strategik
  17.1 Pengenalan
  17.2 Pusat Bandar Raya
  17.2.1 Definisi Dan Ciri-Ciri
  17.2.2 Kawasan Pembangunan
  17.2.3 Penghubungan
  17.2.4 Penyediaan Kemudahan Masyarakat
  17.3 Wangsa Maju - Maluri
  17.3.1 Definisi Dan Ciri-Ciri
  17.3.2 Kawasan Pembangunan
  17.3.3 Penghubungan
  17.3.4 Pusat-Pusat Bandar
  17.3.5 Penyediaan Kemudahan Masyarakat
  17.3.6 Penghubungan Visual
  17.4 Sentul- Menjalara
  17.4.1 Definisi Dan Ciri-Ciri
  17.4.2 Kawasan Pembangunan
  17.4.3 Penghubungan
  17.4.4 Pusat-Pusat Bandar
  17.4.5 Penyediaan Kemudahan Masyarakat
  17.4.6 Penghubungan Visual
  17.5 Damansara - Penchala
  17.5.1 Definisi Dan Ciri-Ciri
  17.5.2 Kawasan Pembangunan
  17.5.3 Penghubungan Dan Pusat Bandar
  17.5.4 Pusat-Pusat Bandar
  17.5.5 Penyediaan Kemudahan Masyarakat
  17.5.6 Penghubungan Visual Dan Gerbang Masuk
  17.6 Bukit Jalil - Seputeh
  17.6.1 Definisi Dan Ciri-Ciri
  17.6.2 Kawasan Pembangunan
  17.6.3 Penghubungan
  17.6.4 Pusat-Pusat Bandar
  17.6.5 Penyediaan Kemudahan Masyarakat
  17.6.6 Penghubungan Visual Dan Gerbang Masuk
  17.7 Bandar Tun Razak - Sungai Besi
  17.7.1 Definisi Dan Ciri-Ciri
  17.7.2 Kawasan Pembangunan
  17.7.3 Penghubungan
  17.7.4 Pusat-Pusat Bandar
  17.7.5 Penyediaan Kemudahan Masyarakat
  17.7.6 Penghubungan Visual Dan Gerbang Masuk
  17.8 Keperluan Masa Hadapan

18 Perlaksanaan


Singkatan


Glosari


 
ZON STRATEGI
17.1 PENGENALAN
  791.

Dalam membentuk strategi-strategi spatial di dalam Bab 6.0: Guna Tanah dan Strategi Pembangunan dan menterjemahkan dasar-dasar sektoral serta keperluannya kepada kawasankawasan tertentu, Bandar Raya dibahagikan kepada enam zon strategik yang disempadani oleh rangkaian jalan utama, rel dan koridor sungai. Strategi-strategi spatial spesifik dan cadangancadangan sektoral utama berkaitan dengan setiap zon akan diterangkan dalam bahagian seterusnya. Zon-zon yang dikenal pasti adalah seperti di bawah:

• Pusat Bandar Raya (dahulunya Kawasan Perancangan Pusat);

• Wangsa Maju - Maluri;

• Sentul - Menjalara;

• Damansara - Penchala;

• Bukit Jalil - Seputeh; dan

• Bandar Tun Razak - Sungai Besi.17.2 PUSAT BANDAR RAYA
  17.2.1 DEFINISI DAN CIRI-CIRI
    792.

Zon strategik ini adalah Pusat Bandar Raya Kuala Lumpur. Zon seluas 1,813 hektar ini disempadani oleh beberapa lebuh raya utama seperti Jalan Tun Razak dari timur ke utara, Lebuh Raya Mahameru di sebelah barat dan Jalan Lingkaran Tengah 1 ke selatan (rujuk Rajah 17.1). Zon ini merangkumi kawasan berbukit, termasuk Bukit Nanas, Bukit Ceylon dan lembah Sungai Klang dan Sungai Gombak.

    793. Untuk mewujudkan sebuah bandar raya yang hidup, siang dan malam, penduduk perlu ditingkatkan kepada 245,600 orang pada tahun 2020 daripada 128,721 pada tahun 2000. Bilangan pekerjaan di Pusat Bandar Raya pada tahun 2000 adalah 396,036 dan diunjurkan akan mencapai sekitar 438,010 pada tahun 2020.
    794.

Pusat Bandar Raya mengandungi sejumlah aktiviti perniagaan yang bersejarah dan terkini, pusat pelancongan dan perdagangan bercampur dengan kawasan kediaman, rekreasi dan perkuburan. Pusat simbolik negara, Dataran Merdeka terletak di Pusat Bandar Raya begitu juga mercu tanda yang paling menonjol, Menara Berkembar Petronas di KLCC dan Menara Kuala Lumpur.

    795. Peranan tradisi Pusat Bandar Raya sebagai kawasan kediaman dan perdagangan utama Kuala Lumpur dan konurbasinya (KLK) telah terhakis oleh pembangunan baru di pusat-pusat bandar dan pinggir bandar lain di dalam KLK, di samping pemindahan pejabat kerajaan persekutuan ke Putrajaya. Strategi-strategi masa hadapan adalah penting untuk menarik semula penduduk ke Pusat Bandar Raya dan mewujudkan satu persekitaran hidup dan kerja yang berkualiti, berasaskan kepada pelaburan terkini terhadap infrastruktur moden di Bandar Raya.
  17.2.2 KAWASAN PEMBANGUNAN
   
a)
Intensifikasi Pembangunan Perumahan
    796.

Pembangunan perumahan yang lebih intensif akan digalakkan untuk menarik kembali penduduk ke Pusat Bandar Raya. Penekanan akan ditumpukan kepada penyediaan kawasan pembangunan kediaman berkepadatan dan berkualiti tinggi dalam lingkungan 250 meter dari stesen-stesen rel dan menaik taraf kawasankawasan kediaman sedia ada.

    797. Pembangunan perumahan berkepadatan dan berkualiti tinggi akan digalakkan di kawasan perumahan usang seperti sekitar Jalan Tiong Nam, Jalan Masjid India dan Jalan Alor / Berangan. Untuk melengkapi pembangunan kawasan sekitar, pembangunan perumahan berkepadatan sederhana berkualiti tinggi akan ditetapkan di kawasan sekitar KLCC, Jalan Yap Kwan Seng, Bukit Ceylon, Jalan Inai / Imbi dan Jalan Stonor / Conlay.
    798. Disebabkan oleh nilai harta tanah yang tinggi, dan bagi memastikan alam binaan yang berkualiti tinggi, sesuai dengan sebuah Bandar Raya Bertaraf Dunia, kawasan kediaman di Pusat Bandar Raya akan dijanakan ke arah penyediaan kediaman kos sederhana dan tinggi.
     


    799. Karekter pembangunan kediaman sedia ada berkepadatan rendah yang mempunyai pokok-pokok matang di Bukit Petaling sekitar Istana Negara hendaklah dikekalkan dan dipertingkatkan.
   
b)
Pertumbuhan Sederhana Perdagangan
    800. Bagi memastikan kesederhanaan dalam pembangunan perdagangan di Pusat Bandar Raya, perubahan guna tanah untuk menampung pembangunan perdagangan baru yang menyisihkan kegunaan lain adalah tidak digalakkan. Pembangunan perdagangan baru atau bercampur akan dipertimbangkan di kawasan kediaman berkualiti tinggi yang dicadangkan.
    801. Penekanan akan diberikan dalam menaik taraf kawasan pejabat dan perdagangan sedia ada dengan memasukkan kediaman berkualiti tinggi, dan mewujudkan presint pembangunan bercampur komprehensif yang mengandungi kegunaan perdagangan, kewangan, hotel, hiburan dan kebudayaan dengan lebih komponen kediaman.
    802. Aktiviti-aktiviti perdagangan utama akan dikawal dan dirasionalisasikan ke dalam presintpresint khusus. Kawasan di sekeliling KLCC akan dibangunkan sebagai pusat perdagangan utama, dan kawasan sekitar Jalan Bukit Bintang akan ditingkatkan sebagai presint utama pelancongan. Sebahagian kawasan bekas kuarters kerajaan, bersebelahan dengan pasar sementara di Jalan Davis akan dibangunkan sebagai pasar lengkap, pusat penjaja dan makanan yang akan menjadi tarikan pelancongan utama. Ia juga akan mempunyai sebuah taman daerah.
   
c)
Mengkaji Semula dan Merasionalisasikan Ketidaksesuaian Guna Tanah
    803. Ketidaksesuaian guna tanah di Pusat Bandar Raya adalah disebabkan oleh sejarah pembangunan Bandar Raya. Perubahan yang berlaku terhadap Pusat Bandar Raya dan Bandar Raya secara keseluruhan bermakna kesinambungan kegunaan tertentu tidak lagi dapat dijustifikasikan.
    804. Sebilangan besar sekolah telah atau sedang dipindahkan, sebagai sebahagian daripada program pemindahan sekolah untuk memberikan perkhidmatan lebih baik kepada penduduk di kawasan kediaman, di samping menyediakan tanah-tanah tanah di Pusat Bandar Raya untuk pembangunan yang lebih sesuai. Sekolah Jalan Batu akan dibangunkan semula untuk pembangunan perdagangan, sebagai mercu tanda berintensiti tinggi dan disepadukan dengan stesen LRT Sultan Ismail. Sebuah kompleks pembangunan komprehensif membeli belah dan hiburan akan dibina di tapak bekas Sekolah Perempuan Bukit Bintang bersama dengan kolam renang berdekatan yang terletak di hujung kawasan membeli-belah utama Bukit Bintang. Tapak bekas Sekolah St. Mary di Jalan P. Ramlee / Jalan Tengah akan dibangunkan semula untuk pembangunan perumahan berkualiti dan berkepadatan tinggi.
   
d)
Mempelbagaikan Aktiviti Ekonomi
    805. Pusat Bandar Raya mengandungi banyak bangunan, tempat dan jalan bersejarah yang penting di Bandar Raya. Di samping membaik pulih persekitaran kawasan-kawasan lama, inisiatif-inisiatif pembaharuan semula bandar akan diarah untuk mengeksploitasi aset sedia ada dan memberi kelebihan kepada Kuala Lumpur untuk mewujudkan kemudahan-kemudahan pelancongan yang baru. Hotel butik di bangunan warisan akan digalakkan dan presint-presint sivik seperti di sekitar Stesen Keretapi KTM dan Pasar Seni akan dipertingkatkan.
    806. Ciri-ciri presint membeli-belah tradisional di Chow Kit, Jalan Tuanku Abdul Rahman, Jalan Masjid India dan Jalan Pasar akan dipertingkatkan dan dinaiktarafkan supaya lebih menarik dan selesa untuk pengunjung. Jalan Tuanku Abdul Rahman, Jalan Masjid India dan Jalan Pasar akan terus dibangunkan sebagai presint membeli-belah khusus. Projek pengindahan di presint membeli belah tradisional seperti di Jalan Petaling yang hampir siap dan di Jalan Masjid India yang masih dalam pembinaan, akan menjadi pusat tumpuan bagi pelancong asing dan tempatan.
    807. Kuala Lumpur akan membangunkan potensi pelancongan sedia ada serta mewujudkan kawasan baru untuk pembangunan pelancongan. Produkproduk pelancongan baru untuk menarik pelancong pendidikan seperti universiti bandar raya untuk Universiti Malaya di bekas kompleks Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) akan dibangunkan. Tambahan kemudahan MICE seperti pusat konvensyen baru di KLCC dan kemudahan pelancongan kesihatan seperti hospital pakar juga digalakkan. Usaha-usaha akan diambil untuk memperkenalkan warisan dan destinasi-destinasi pelancongan lain di Pusat Bandar Raya, dan presint khas makan yang tidak formal seperti di Jalan Alor akan dibangunkan.
   
e)
Kawasan Pembangunan Komprehensif
    808. Kampong Bharu, yang terletak di tengahtengah Pusat Bandar Raya akan dibangunkan berdasarkan ciri-ciri tradisi Melayu sebagai pusat untuk pengumpulan, pengagihan, pemasaran dan pameran kebudayaan, seni dan artifak Malaysia. Kawasan ini akan diperkukuhkan sebagai salah satu daripada presint kediaman utama di Pusat Bandar Raya di samping menggalakkan lebih banyak pembangunan moden berserta kemudahan perdagangan yang dapat memberi kemakmuran kepada warga kota. Kampong Bharu juga akan berperanan sebagai penghubung kebudayaan dan perdagangan penting di antara bahagian utara, barat dan timur Pusat Bandar Raya.
   
f)
Pembangunan di Sekitar Stesen Transit
    809. Bagi membantu mengurangkan lalu lintas kenderaan di Pusat Bandar Raya, tumpuan kelompok pejabat dan perdagangan di pinggir luar Pusat Bandar Raya berhampiran dengan pusat transit rel di KLCC, Kampong Bharu, Chow Kit, dan Titiwangsa akan diwujudkan. Pembangunan akan mengandungi stesen pertukaran pengangkutan awam serta kemudahan kebudayaan dan masyarakat.
    810. Stadium Merdeka adalah sebahagian daripada sejarah kemerdekaan Malaysia. Walau bagaimanapun kawasan sekitarnya boleh dibangunkan bagi tujuan kediaman dan perdagangan dengan konsep reka bentuk yang mengambil kira nilai sejarah tersebut.
    811. Tapak bekas Penjara Pudu akan dibangunkan sebagai sebuah kawasan kediaman berkepadatan dan berkualiti tinggi termasuk pangsapuri servis. Sebahagian tapak ini yang berdekatan dengan Stesen LRT dan PRT Hang Tuah akan dibangunkan sebagai sebuah taman kejiranan.
    812. Sebahagian kawasan perumahan awam lama yang terletak di atas tanah bernilai tinggi di Pusat Bandar Raya mengalami tekanan untuk pembangunan semula. Satu pelan pembangunan komprehensif untuk Rumah Pangsa San Peng dan Loke Yew akan dilaksanakan. Ini akan mewujudkan pembangunan bercampur berteknologi tinggi yang bersepadu untuk menampung keperluan Ekonomi Baru dan menggabungkan perumahan berkepadatan sederhana, perumahan kos sederhana dan tinggi. Pembangunan ini akan disepadukan dengan stesen LRT Hang Tuah dan Pudu dan mengandungi kawasan lapang yang dihubungkan dengan kawasan hijau perkuburan di bahagian selatan dan taman kejiranan baru di tapak bekas Penjara Pudu. Tapak tersebut terletak pada paksi yang penting dari selatan Bandar Raya dan pembangunan semula akan merupakan sebuah bangunan mercu tanda utama sebagai pelengkap kepada Menara Berkembar Petronas dan Menara Kuala Lumpur.
    813. Rumah Pangsa Tuanku Abdul Rahman di Jalan Tun Razak, sebuah lagi kawasan perumahan awam yang usang di sebelah utara Pusat Bandar Raya, akan dibangunkan sebagai pembangunan bercampur komprehensif yang disepadukan dengan Stesen LRT dan PRT Titiwangsa.
   
g)
Ciri-ciri Perbandaran Pusat Bandar Raya
    814. Untuk mewujudkan satu identiti bandar raya yang menarik dan unik, ciri-ciri tersendiri Pusat Bandar Raya akan dikenal pasti dan dipertingkatkan. Muka bumi yang berlembah dan berbukit serta bangunan-bangunan mercu tanda utama di Pusat Bandar Raya adalah penting bagi mewujudkan rasa setempat di samping memberi petunjuk arah. Bagi mengekalkan dan mengutamakan pandangan penting, kawalan ketinggian bangunan akan digunakan, bermula dengan ketinggian yang rendah dari pinggir Pusat Bandar Raya dan meninggi ke arah pusatnya. Ini akan disokong oleh garis panduan reka bentuk bandar yang mendefinisikan koridor visual di mana ketinggian bangunan dikawal dalam usaha untuk mengekalkan beberapa pandangan menarik bangunan-bangunan mercu tanda dan kawasan berbukit yang utama di dalam dan di luar Pusat Bandar Raya.
    815. Ciri-ciri kawasan bandar lama di Pusat Bandar Raya seperti Chow Kit, Jalan Petaling, Jalan Bukit Bintang, Bukit Ceylon dan Pudu akan dipelihara dan keadaan infrastruktur, kualiti bangunan serta persekitaran hidup dan kerja akan dinaiktaraf. Pelan pemuliharaan dan pengekalan kawasan warisan bersejarah akan menggalakkan persekitaran mesra pejalan kaki di samping mengekalkan kepelbagaian corak jalan dan bangunan tempatan yang ditonjolkan oleh kawasan ini.
    816. Kawasan perdagangan utama akan memperlihatkan Kuala Lumpur sebagai Sebuah Bandar Raya Bertaraf Dunia dan presint kewanganakan mengandungi hanya bangunan berkualiti tinggi. Walau bagaimanapun ciri-ciri kontras kawasan kepadatan rendah dengan pokok-pokok matang di Bukit Tunku akan dikekalkan dan ditingkatkan.
  17.2.3 PENGHUBUNGAN
   
a)
Rangkaian Pejalan Kaki
    817.

Dengan mempromosikan penggunaan pengangkutan awam dan memudahkan pergerakan pejalan kaki, DBKL berhasrat mengurangkan kesesakan lalu lintas dan membaiki kualiti alam sekitar keseluruhannya di Pusat Bandar Raya. Kesimpulannya, satu sistem mesra pejalan kaki yang selamat, berkesinambungan, mudah sampai oleh semua termasuk golongan kurang upaya, dan dilengkapi dengan satu rangkaian laluan basikal yang menghubungkan semua pusat aktiviti utama dan disepadukan sepenuhnya dengan pusat transit awam. Rangkaian ini akan digabungkan dengan rangkaian hijau menggunakan koridor sungai bagi menghubungkan pusat aktiviti ke kawasan lapang sedia ada, taman dan pusat tumpuan yang diagihkan ke seluruh Pusat Bandar Raya. Pembangunan bersebelahan sungai akan mempromosikan kemudahan menghadap sungai yang boleh mudah sampai oleh orang awam.

    818.

Projek pembangunan baru dan pembaharuan bandar akan menyediakan kawasan lapang awam. Ruang sivik ini akan menjadi ciri utama keseluruhan reka bentuk bandar dan akan disepadukan ke dalam rangkaian pejalan kaki berlandskap yang komprehensif.

    819. Satu rangkaian landskap bersepadu yang meliputi sungai utama, kawasan lapang sedia ada, laluan mesra pejalan kaki dan taman bandar baru akan disediakan yang menghubungkan kawasan kediaman dengan pusat pekerjaan dan perdagangan serta kemudahan masyarakat.
    820. Laluan pejalan kaki sedia ada akan dipertingkatkan dan disambungkan serta laluan baru akan dibina untuk membentuk rangkaian pejalan kaki. Jalan Tuanku Abdul Rahman dan kawasan kawasan lain pejalan kaki utama akan dibangunkan sebagai kawasan tunggak membelibelah yang menghubungkan antara satu sama lain dan presint pembangunan bercampur utama lain.
    821. Kampong Bharu akan dibangunkan sebagai pemangkin kepada pewujudan satu koridor kebudayaan yang menghubungkan presint kebudayaan di Jalan Tun Razak dan Jalan Conlay dengan presint membeli-belah di KLCC dan Chow Kit. Di sebelah barat Pusat Bandar Raya, satu medan pejalan kaki akan diwujudkan menghubungkan Stesen Bandaraya dan stesen Bank Negara ke Taman Tasik Perdana yang menyediakan satu akses yang lebih selesa ke taman utama ini bagi warga kotanya.
   
b)
Rangkaian Hijau dan Kawasan Lapang
    822. Rangkaian hijau akan menghubungkan kawasan lapang utama atau kawasan yang dipenuhi pokok-pokok dari luar menghala ke Pusat Bandar Raya. Kawasan lapang sedia ada, koridor jalan, sungai dan utiliti serta pokok-pokok matang di kawasan kediaman berkepadatan rendah akan diwujudkan untuk membentuk rangkaian hijau. Di samping itu, kawasan lapang dan kawasan landskap tambahan akan diwujudkan untuk mempertingkatkan jaringan tersebut.
    823. Taman Tasik Perdana akan ditingkatkan sebagai taman terpenting Bandar Raya. Kawasan berpokok di sekitar Lebuh Raya Mahameru dan kawasan bekas pejabat kerajaan persekutuan berdekatan akan dikekalkan sebagai kawasan hijau untuk Pusat Bandar Raya. Kawasan ini mengandungi kawasan lapang berlandskap terbesar yang mewujudkan satu persekitaran taman dengan rangkaian hijau pejalan kaki ke kawasan kediaman berkepadatan rendah bersebelahan di Bukit Tunku, Taman Duta dan Bukit Persekutuan.
    824. Liputan pokok-pokok matang sedia ada di Bukit Petaling, Kampong Atap dan kawasan perkuburan Cina akan dikekalkan sebagai kawasan hijau di selatan Pusat Bandar Raya dengan program program pemuliharaan jangka panjang dan penanaman semula yang akan membantu penjanaan biodiversiti flora dan fauna. Kawasan hijau ini seterusnya akan diperluaskan ke dalam Pusat Bandar Raya melalui presint institusi dan sukan Stadium Negara dan Stadium Merdeka serta cadangan taman kejiranan baru di bekas tapak Penjara Pudu.
    825. Taman daerah baru di tapak bekas kuarters kerajaan Jalan Davis dan Taman KLCC akan dikekalkan sebagai penyambung kepada karekter hijau yang bermula dari padang Kelab Golf DiRaja Selangor (RSGC) dan halaman hijau di Taman U-Thant. Pembangunan akan datang di sekitar Jalan Stonor/ Jalan Conlay perlu dirancang untuk mengadakan lebih banyak kawasan hijau sebagai pelengkap kepada karekter hijau.
    826. Satu koridor hijau menghubungkan presint kebudayaan di sepanjang Jalan Tun Razak, Taman Tasik Titiwangsa dan Kampong Bharu ke Pusat Bandar Raya akan diwujudkan dengan menggunakan Sungai Bunus sebagai kawasan lapang berjajar. Kawalan ketinggian bangunan akan dikenakan terhadap kawasan-kawasan tersebut dalam usaha untuk mengekalkan koridor visual dari taman daerah iaitu Taman Tasik Titiwangsa ke arah Menara Berkembar Petronas di KLCC.
   
c)
Pengangkutan Awam
    827. Pusat Bandar Raya dilengkapi dengan rangkaian rel antara bandar raya yang komprehensif di mana sistem rel KTM dan LRT disepadukan untuk memberi perkhidmatan ke kawasan kediaman, perdagangan dan kawasan tarikan pelancongan utama. Sistem rel antara bandar raya akan dihubungkan dengan sistem PRT yang merupakan rangkaian rel dalam bandar raya.
    828. Terminal bas Puduraya akan dibangunkan semula dan disepadukan ke dalam stesen rel Plaza Rakyat untuk mewujudkan sebuah stesen pertukaran pelbagai mod yang mengandungi perkhidmatan teksi, rel dan bas dalam wilayah.
    829.

Peningkatan terhadap stesen pertukaran transit berintegrasi antara rel, bas dan teksi perlu diberi keutamaan bagi memastikan sistem pengangkutan awam yang cekap dan mesra pengguna. Stesen pertukaran ini akan disepadukan secara komprehensif dengan sistem pejalan kaki bagi menampung dan menyelerakkan lebih ramai penumpang ke destinasi kediaman, membeli-belah dan pejabat.

  17.2.4 PENYEDIAAN KEMUDAHAN MASYARAKAT
    830.

Kemudahan masyarakat sedia ada di Pusat Bandar Raya akan dinaiktaraf dan kemudahan tambahan akan disediakan di kawasan kediaman dan pembangunan bercampur komprehensif.17.3

WANGSA MAJU - MALURI

  17.3.1 DEFINISI DAN CIRI-CIRI
    831.

Zon Wangsa Maju - Maluri terletak di sebelah sempadan utara Kuala Lumpur, yang memisahkan Bandar Raya dengan kawasan Batu Caves, Gombak, Melawati dan Ampang di Selangor. Lebuh Raya Kuala Lumpur-Karak membentuk sempadan barat zon, manakala Jalan Tun Razak dan sebahagian Sungai Kerayong merupakan sempadan selatan zon ini (rujuk Rajah 17.2).

    832.

Bilangan penduduk pada tahun 2000 adalah seramai 347,432 dan diunjurkan kepada 443,700 orang menjelang tahun 2020. Jumlah pekerjaan pada tahun 2000 adalah 90,125 dan diunjurkan berkembang kepada 169,654 untuk 20 tahun akan datang.

    833. Muka bumi kawasan di sebelah timurnya adalah berbukit, dengan puncaknya di Bukit Dinding pada ketinggian 247 meter dari aras laut yang merupakan bukit kedua tertinggi di Bandar Raya. Di selatannya terletak Sungai Klang, padang golf RSGC dan kawasan kediaman Titiwangsa, Kampong Datok Keramat dan Taman U-Thant. Zon ini mengandungi kawasan pertumbuhan Wangsa Maju, sebahagian besarnya adalah kawasan kediaman. Beberapa kawasan industri terdapat dalam zon ini dan bahagian utara kawasan industri tersebut bersambung dengan taman industri di Batu Caves. Dua institusi pendidikan tinggi terletak di zon ini, iaitu Universiti Teknologi Malaysia dan Kolej Tunku Abdul Rahman.
     


    834.

Bahagian selatan zon ini mengandungi taman daerah iaitu Taman Tasik Titiwangsa, presint kebudayaan sepanjang Jalan Tun Razak dan KRM Kampong Datok Keramat. Satu ciri penting zon ini adalah dua sungai utama iaitu Sungai Gombak dan Sungai Klang mengalir melalui zon ini dan menyebabkan sering dilanda banjir.

  17.3.2 KAWASAN PEMBANGUNAN
   
a)
Zon Antarabangsa
    835. Ciri-ciri antarabangsa sedia ada di kawasan kepadatan rendah dan berkualiti tinggi di sekitar Jalan Ampang / Jalan U-Thant akan dipertingkatkan.Kawalan kepadatan rendah dan sekatan ketinggian bangunan akan dikenakan terhadap Taman U-Thant, Jalan Damai, Jalan Semarak dan kawasan kediaman Titiwangsa. Sebuah presint makanan dan kebudayaan antarabangsa juga akan dikhaskan dan dibangunkan di dalam kawasan ini.
   
b)
Kawasan Rizab Melayu dan Kampung-kampung Baru
    836. KRM Gombak dan Kampong Datok Keramat serta kampung baru Kampong Air Panas memerlukan pemulihan semula melalui peningkatan infrastruktur, penyediaan kemudahan masyarakat dan inisiatif pembangunan semula.
   
c)
Pembaharuan Bandar / Kawasan Pembangunan Semula
    837. Kuarters lama kerajaan di Jalan Cochrane akan dibangunkan semula sebagai satu kawasan kejiranan kepadatan sederhana dengan tumpuan kepada penyediaan perumahan kos sederhana. Rumah Pangsa Tuanku Abdul Rahman, sebahagiannya terletak di dalam Pusat Bandar Raya juga akan dibangunkan semula seperti yang diterangkan dalam bahagian 17.2.2(f). Pelan pembangunan komprehensif untuk menaik taraf dan meningkatkan perumahan kelompok di Taman Setapak Jaya akan disediakan.
   
d)
Kawasan Stabil
    838. Pembangunan utama di zon ini akan difokuskan bagi melengkapkan program pembangunan kawasan pertumbuhan Wangsa Maju dan memesatkan pembangunan sekitar pusat transit. Peluang pembangunan dan promosi untuk industri pelancongan akan difokuskan kepada kilang Royal Selangor Pewter sedia ada di Setapak.
  17.3.3 PENGHUBUNGAN
   
a)
Rangkaian Hijau dan Kawasan Lapang
    839. Kawasan lapang yang luas di RSGC, Taman Tasik Titiwangsa dan Bukit Dinding akan dipelihara. Ciri-ciri semula jadi Bukit Dinding akan dilindungi dan sebahagian kawasan bukit akan dipelihara sebagai taman. Taman kejiranan baru akan dibangunkan di Ampang Hilir dan Taman Melati serta kawasan setinggan yang dikosongkan di selatan kampung baru Kampong Air Panas.
   
b)
Pengangkutan Awam
    840. LRT PUTRA memberi perkhidmatan di kawasan timur zon strategik ini yang menghubungkan Pusat Bandar Raya di barat selatan ke Stesen Terminal Putra di sempadan utara Bandar Raya, manakala LRT STAR beroperasi di sepanjang sempadan selatan zon strategik ini.
    841. Terminal bas Gombak dan Stesen Terminal Putra di Gombak yang terletak berhampiran akan diintegrasikan menjadi sebuah stesen pertukaran pelbagai mod yang mengandungi perkhidmatan teksi, rel dan bas antara wilayah.
  17.3.4 PUSAT-PUSAT BANDAR
    842. Pusat daerah utama di Wangsa Maju akan dimajukan dan perhubungan dengan pusat transit LRT di Stesen Wangsa Maju akan dikukuhkan. Sebuah pusat daerah baru akan diwujudkan di Kampong Datok Keramat sekitar Stesen Dato’ Keramat.
    843. Pembangunan kediaman dan perdagangan yang lebih pesat akan digalakkan di pusat kejiranan sedia ada bersebelahan dengan stesen LRT di Maluri. Penyediaan kemudahan masyarakat akan ditingkatkan di pusat kejiranan sedia ada Kampong Air Panas, Gombak, Danau Kota, Desa Pandan dan Setiawangsa.
  17.3.5 PENYEDIAAN KEMUDAHAN MASYARAKAT
    844. Kemudahan masyarakat akan dibangunkan di pusat daerah Wangsa Maju dan Kampong Datuk Keramat serta di pusat kejiranan Kampong Air Panas, Gombak, Danau Kota, Setiawangsa dan Desa Pandan bagi memenuhi keperluan penduduk tempatan (rujuk Jadual 6.6).
  17.3.6 PENGHUBUNGAN VISUAL
    845.

Dua koridor visual akan diwujudkan merentasi zon ini ke arah Menara Berkembar Petronas dan Menara Kuala Lumpur. Satu koridor adalah dari Jalan Ampang di timur dan satu lagi dari Lebuhraya Karak menghala ke Pusat Bandar Raya. Di dalam kedua-dua koridor visual ini, kawalan ketinggian bangunan akan dikenakan.


17.4

SENTUL - MENJALARA

  17.4.1 DEFINISI DAN CIRI-CIRI
    846.

Zon ini terletak di sebelah sempadan utara Kuala Lumpur yang memisahkan Bandar Raya dengan pekan Batu Caves, Selangor. Lebuh Raya Kuala Lumpur-Karak membentuk sempadan di sebelah timur zon, manakala Lebuh Raya Baru Lembah Klang merupakan sempadan di sebelah selatan (rujuk Rajah 17.3).

    847.

Bilangan penduduk pada tahun 2000 adalah seramai 297,600 dan diunjurkan kepada 445,000 orang menjelang tahun 2020. Pekerjaan pada tahun 2000 adalah 83,829 dan diunjurkan meningkat kepada 211,717 untuk 20 tahun yang akan datang.

    848. Muka bumi ke arah utara amnya adalah rata dan direntasi oleh Sungai Kemunsing dan Sungai Jinjang. Kawasan kediaman sedia ada adalah di Menjalara dan Sentul yang dibangunkan di sekitar pusat kejiranan Kepong, Taman Mastiara dan Segambut serta bercampur aduk dengan kawasan dan taman perindustrian berskala besar. Kawasan perindustrian kebanyakannya terdapat di utara zon iaitu di Kepong, Jinjang dan Segambut dan berdekatan dengan taman perindustrian Batu Caves.
  17.4.2 KAWASAN PEMBANGUNAN
   
a)
Kawasan Rizab Melayu, Kampung Tradisional dan Kampung-kampung Baru
    849. KRM Selayang dan Gombak dan kampung tradisional Segambut, Sri Delima, Batu Muda dan Kampong Melayu FRI akan ditingkatkan termasuk menaik taraf infrastruktur, kemudahan masyarakat dan utiliti.
    850. Pelan pembangunan untuk kampung baru Jinjang Utara dan Jinjang Selatan akan merangkumi langkah-langkah untuk membangunkan semula kawasan perindustrian usang dan menaik taraf infrastruktur, kemudahan masyarakat dan utiliti di kawasan-kawasan kediaman.
   
b)
Pembaharuan Bandar / Kawasan Pembangunan Semula
    851. Pelan pembangunan komprehensif untuk Pekan Kepong dan Jinjang Selatan Tambahan akan disediakan bagi pembangunan bercampur berserta kemudahan masyarakat dan utiliti. Kawasan usang di sekitar Sentul Pasar akan dibangunkan untuk melengkapi pembangunan Sentul Raya yang berdekatan. Pembangunan juga akan mengeksploitasi lokasi strategik kawasannya yang berhampiran Pusat Bandar Raya dan berdekatan dengan kedua-dua stesen LRT di Sentul Timur dan stesen KTM di Sentul. Pelan ini akan mengandungi pembangunan semula pasar Sentul, penyediaan perumahan kepadatan sederhana, rumah kos sederhana dan tinggi yang mempunyai pangsapuri servis dan komponen perdagangan. Kesemua kawasan setinggan akan dibangunkan semula sebagai pembangunan bercampur iaitu kawasan kejiranan serba lengkap. Kajian berkaitan dengan masalah kesesakan penghunian dan ketidakcukupan infrastruktur di Taman Datuk Senu hendaklah dijalankan bagi mengenalpasti langkahlangkah pembaikan untuk meningkatkan kualiti persekitaran hidup termasuk fizikal dan infrastruktur.
   
c)
Kawasan Stabil
    852. Pembangunan utama di zon ini akan difokuskan ke arah penyiapan program pembangunan untuk cadangan pusat perdagangan dan kediaman berskala besar di Sentul Raya.
     


    853. Pembangunan semula kawasan di selatan Taman Batu Muda akan melengkapi Taman Perusahaan Batu bersebelahan dengannya yang menyediakan premis-premis dan sumber untuk industri kecil dan sederhana.
    854. Batu Cantonment mungkin boleh dikekalkan sebagai pusat logistik dan bekalan ketenteraan. Walau bagaimanapun kawasan ini mempunyai potensi untuk dibangunkan sebagai KPK dan pembangunan masa hadapan akan menumpu kepada industri yang akan melengkapi kilang pembuatan kereta kedua Malaysia di Serendah dan cadangan Bandar Raya Proton di Lembah Bernam. Sebuah taman perniagaan automobil juga boleh dibangunkan sebagai sebahagian KPK yang mengandungi industri membekal alat gantian kepada industri automobil dan juga industri perkhidmatan berkaitan dengan industri automobil seperti pengedar aksesori, bilik pameran kereta dan servis kereta. Kawasan KPK yang selebihnya akan mengandungi perumahan kos sederhana berkepadatan sederhana dan pembangunan perdagangan berkaitan dengan pusat daerah baru.
    855. Kebanyakan kawasan perindustrian di bahagian utara zon ini dikelilingi oleh pembangunan kediaman. Pembaharuan bandar di kawasan ini perlu menyediakan penampan berlandskap antara kegunaan yang bercanggah. Industri bersih berteknologi tinggi dan berteraskan maklumat akan diperkenalkan bersama dengan sokongan kegunaan pejabat dan perdagangan lain serta kawasan lapang untuk pekerja-pekerja.
  17.4.3 PENGHUBUNGAN
   
a)
Rangkaian Hijau dan Kawasan Lapang
    856. Kawasan lapang yang luas di Taman Metropolitan Kepong dan Taman Metropolitan Batu akan ditingkatkan.
   
b)
Pengangkutan Awam
    857. Laluan komuter KTM Sentul - Pelabuhan Klang dan Rawang - Seremban melalui zon ini memberi liputan perkhidmatan rel yang baik tetapi terhad kepada beberapa stesen. Laluan LRT STAR dari arah selatan melalui Pusat Bandar Raya menyambung perkhidmatannya untuk bahagian selatan zon ini yang berakhir di Terminal Sentul Timur.
    858. Kemungkinan menyambungkan laluan LRT ke arah utara dari Sentul ke arah Taman Wahyu dan ke barat menghala Kepong akan dikaji. Keduadua sambungan utara dan barat akan disambung keluar sempadan Bandar Raya untuk memberi perkhidmatan kepada kawasan kediaman berdekatan.
    859. Terminal bas Jalan Ipoh akan disepadukan dengan cadangan terminal sambungan LRT STAR untuk mewujudkan sebuah stesen pertukaran pelbagai mod yang mengandungi perkhidmatan teksi, rel dan bas antara wilayah.
  17.4.4 PUSAT-PUSAT BANDAR
    860. Pusat daerah baru akan diwujudkan di Bandar Menjalara dan Sentul Raya serta Sri Utara di sekitar stesen LRT baru di laluan sambungan utara.
    861. Pembangunan intensif kediaman dan perdagangan akan digalakkan di pusat kejiranan sedia ada di Kepong, Segambut dan Taman Mastiara berhampiran dengan stesen rel sedia ada atau cadangan.
  17.4.5 PENYEDIAAN KEMUDAHAN MASYARAKAT
    862. Kemudahan masyarakat akan dibangunkan di pusat daerah Bandar Menjalara, Sentul Raya dan Sri Utara dan di pusat kejiranan Kepong, Segambut dan Taman Mastiara untuk memenuhi keperluan penduduk tempatan (rujuk Jadual 6.6).
  17.4.6 PENGHUBUNGAN VISUAL
    863.

Selain dari koridor visual Lebuh Raya Baru Lembah Kelang, satu koridor visual lain di sepanjang Jalan Ipoh ke arah Pusat Bandar Raya akan diwujudkan dan kawalan ketinggian bangunan akan dilaksanakan.


17.5

DAMANSARA - PENCHALA

  17.5.1 DEFINISI DAN CIRI-CIRI
    864.

Zon ini terletak di antara Lebuh Raya Baru Lembah Kelang di utara, Jalan Kuching dan Lebuh Raya Mahameru di timur, Lebuh Raya Persekutuan dan Jalan Syed Putra di selatan dan sempadan Kuala Lumpur di barat (rujuk Rajah 17.4). Bilangan penduduk pada tahun 2000 adalah seramai 99,100 dan diunjurkan kepada 259,100 orang menjelang tahun 2020. Jumlah pekerjaan pada tahun 2000 adalah 62,030 dan diunjurkan meningkat kepada 183,011 pada 20 tahun akan datang.

    865.

Sebahagian besar muka bumi zon ini berbukit-bukau dengan kawasan kediaman berkepadatan rendah dan sederhana terutamanya di sekitar pusat daerah Damansara dan pusat kejiranan Taman Tun Dr. Ismail. Zon ini juga mengandungi beberapa kawasan rekreasi yang luas seperti KLGCC dan Kelab Golf Perkhidmatan Awam (KGPA), Taman Lembah Kiara, Taman Ekuestrian Bukit Kiara dan Taman Botani, serta kampus Universiti Malaya yang mewujudkan sebuah kawasan lingkungan hijau di sebelah selatan zon.

    866. Sebahagian besar kawasan pejabat perdagangan telah dibangunkan di Bukit Damansara, Sri Hartamas, Bangsar dan Mid Valley Mega Mall. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, sejumlah bangunan mercu tanda bandar raya berkualiti tinggi telah dibina seperti bangunan Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MALTRADE), Menara Telekom dan Plaza Pantai.
  17.5.2 KAWASAN PEMBANGUNAN
   
a)
Zon Antarabangsa
    867. Kawasan Damansara dikhaskan sebagai sebuah Zon Antarabangsa dan pelbagai langkah akan diperkenalkan untuk mengekalkan dan meningkatkan ciri-ciri antarabangsa sedia ada, yang menawarkan satu persekitaran hidup dan kerja yang berkualiti tinggi, setanding dengan bandar raya lain bertaraf dunia. Kawasan ini akan dirancang sebagai sebuah pusat pekerjaan atasan dengan menggabungkan institusi pendidikan tinggi dan pusat penyelidikan bagi memberikan perkhidmatan kepada penduduk tempatan, dan juga pelajar antarabangsa. Pembangunan akan mengandungi perumahan kos tinggi dan kediaman pelajar yang kepadatan rendah bagi memelihara ciri-ciri kawasan yang dipenuhi pokok dan beralun.
    868. Pembangunan semula digalakkan di kawasan sepanjang Jalan Bangsar di antara KL Sentral dan Menara Telekom untuk mengambil manfaat daripada infrastruktur jalan dan rel serta pembangunan runcit berskala besar dan hotel di kawasan tersebut. Pembangunan perdagangan seperti pejabat dan pangsapuri servis berkualiti tinggi akan digalakkan.
    869. Pembangunan kepadatan tinggi dan bangunan tinggi tidak akan digalakkan di Bukit Persekutuan, Taman Duta dan Bukit Tunku untuk memelihara kawasan kediaman sedia ada yang berkepadatan rendah dan berkualiti tinggi. Ketinggian bangunan dan kepadatan kediaman di Bangsar dan Bukit Damansara akan dikawal. Di mana sesuai, pembangunan secara sederhana akan dibenarkan bagi kawasan kediaman berkepadatan rendah dengan syarat tidak akan memberi kesan kepada ciri-ciri keseluruhan kawasan ini.
    870. Piawaian antarabangsa bagi kemudahan rekreasi di Bukit Kiara serta kemudahan dan institusi lain di Bukit Damansara akan ditingkatkan untuk menampung pasaran antarabangsa.
   
b)
Kawasan Pembangunan Komprehensif
    871. Satu Kawasan Pembangunan Komprehensif akan diwujudkan di utara zon ini, di bekas bangunan kerajaan persekutuan Jalan Duta sebagai sebuah pusat untuk pengumpulan, pengagihan, pemasaran dan pameran hasil keluaran perusahaan yang telah dibangunkan dan dipatenkan di Malaysia.
    872. KPK Jalan Duta akan mengandungi pembangunan pejabat dan perdagangan lain serta kediaman berkualiti tinggi, kemudahan hotel dan MICE dan termasuk juga presint pakar perkhidmatan kesihatan untuk memberi khidmat kepada penduduk tempatan Kuala Lumpur, di samping mempromosi pelancongan kesihatan. Satu taman daerah juga dicadangkan di KPK ini.
     


   
c)
Kawasan Rizab Melayu
    873. Pelan pembangunan untuk Kawasan Rizab Melayu di Kampong Sungai Penchala dan Segambut akan mengambil kira ciri-ciri kawasan yang sebahagian besarnya hutan dan berbukit-bukau. Galakan akan diberi kepada pembangunan agropelancongan dan kemudahan pendidikan bagi mengeksploitasi kualiti khusus kawasan ini yang berdekatan dengan Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM) dan juga kawasan hutan di Bukit Kiara. Pembangunan ini termasuklah ladang hobi, hotel peranginan hutan dan stesen penyelidikan botani antarabangsa yang berkaitan dengan taman botani baru di Bukit Kiara.
   
d)
Pembaharuan Bandar / Kawasan Pembangunan Semula
    874. Kesemua kawasan setinggan akan dibangunkan semula sebagai pembangunan bercampur atau kawasan kejiranan serba lengkap.
   
e)
Kawasan Stabil
    875. Pembaharuan bandar akan difokuskan di selatan zon terutamanya di Brickfields yang akan melibatkan penambahbaikan kemudahan infrastruktur dan masyarakat serta memperkenalkan pembangunan baru dan pembangunan semula berinovasi bagi melengkapi dorongan dari pembangunan KL Sentral. Ini termasuk juga pengubahsuaian dan pemuliharaan rumah kedai, penyediaan presint pejalan kaki dan kawasan membeli-belah serta asrama belia dan hotel kelas ekonomi yang berkualiti baik.
  17.5.3 PENGHUBUNGAN DAN PUSAT BANDAR
   
a)
Rangkaian Hijau dan Kawasan Lapang
    876. Kawasan lapang sedia ada Bukit Kiara, Taman Tun Dr. Ismail dan bukit berhutan Kampong Sungai Penchala akan dikekalkan bersama dengan Taman Lembah Kiara. Sebuah taman botani akan dibangunkan di utara Taman Lembah Kiara yang akan mewujudkan satu kawasan lapang yang bersambungan merangkumi padang golf ke selatan, dan pusat ekuestrian dan kemudahan rekreasi ke arah timur.
   
b)
Pengangkutan Awam
    877. LRT PUTRA dan KTM memberi perkhidmatan di kawasan barat daya zon yang menghubungkannya dengan Pusat Bandar dan terminal ERL di KL Sentral yang dibangunkan sebagai sebuah pusat pengangkutan rel bersepadu antarabangsa. Stesen rel KTM Segambut di sebelah barat laut KPK Jalan Duta akan dinaiktarafkan dan disepadukan dengan pembangunan KPK ini.
    878. Sambungan barat cadangan laluan LRT Damansara-Cheras akan melalui pusat daerah Damansara dan pusat kejiranan Taman Tun Dr. Ismail. Kemungkinan menyambungkan laluan ini ke pusat kejiranan baru di Kampong Sungai Penchala dan pusat-pusat bandar di Selangor seperti Bandar Utama, Sri Damansara dan Bandar Baru Sungai Buloh juga akan dikaji.
  17.5.4 PUSAT-PUSAT BANDAR
    879. Pusat daerah sedia ada di Damansara akan dibangunkan secara pesat. Pusat daerah Bangsar dan Sri Hartamas akan ditingkatkan dan dipromosikan sebagai tarikan pelancong dan sebuah pusat kejiranan akan dibangunkan di Kampong Sungai Penchala. Pembangunan intensif kediaman dan perdagangan akan digalakkan di pusat kejiranan sedia ada di Taman Tun Dr. Ismail dan Kampong Sungai Penchala yang berhampiran dengan stesen rel dalam cadangan.
  17.5.5 PENYEDIAAN KEMUDAHAN MASYARAKAT
    880. Kemudahan masyarakat akan dibangunkan di pusat daerah Damansara, Bangsar dan Sri Hartamas serta di pusat kejiranan Taman Tun Dr. Ismail dan Kampong Sungai Penchala untuk memenuhi keperluan penduduk tempatan (rujuk Jadual 6.6)
  17.5.6 PENGHUBUNGAN VISUAL DAN GERBANG MASUK
    881.

Ketinggian bangunan akan dikawal untuk memastikan keutamaan visual Menara Berkembar Petronas, Menara Kuala Lumpur, Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan latar belakang hijau Bukit Kiara, Bukit Arang dan Kampong Sungai Penchala. Koridor visual kawalan ketinggian bangunan akan diadakan di sepanjang Lebuh Raya Baru Lembah Klang dan di paksi sepanjang Lebuh Raya Persekutuan dan Jalan Bangsar.

 

    882.

Zon gerbang masuk utama di titik masuk Lebuh Raya Baru Lembah Klang akan dibangunkan untuk mencerminkan persekitaran hidup dan perumahan berkualiti tinggi di kawasan ini. Satu lagi zon gerbang masuk akan dibangunkan di paksi Lebuh Raya Persekutuan dan Jalan Bangsar untuk menggambarkan Kuala Lumpur sebagai pusat perniagaan dan membeli belah antarabangsa.


17.6

BUKIT JALIL - SEPUTEH

  17.6.1 DEFINISI DAN CIRI-CIRI
    883.

Zon ini mempunyai ciri-ciri berbukit rabung di bahagian utara selatan di sepanjang zon yang terletak di antara lembah-lembah Sungai Kerayong, Sungai Kuyuh dan Sungai Klang.

    884.

Zon ini terletak di antara Jalan Lingkaran Tengah 1 dan Lebuh Raya Kuala Lumpur-Seremban di timur laut, Lebuh Raya Persekutuan dan Jalan Syed Putra di barat laut dan sempadan Kuala Lumpur di barat dan selatan (rujuk Rajah 17.5).

    885. Bilangan penduduk pada tahun 2000 adalah seramai 352,100 dan diunjurkan kepada 464,300 menjelang tahun 2020. Bilangan pekerjaan dalam pada 2000 adalah 132,149 dan diunjurkan meningkat kepada 273,121 pada 20 tahun akan datang. Sebahagian besar zon ini adalah kawasan kediaman dengan kawasan pertumbuhan utamanya di Bukit Jalil. Jenis pembangunan kediaman terdiri daripada kawasan perumahan matang dan padat seperti di Bukit Indah dan di sepanjang Jalan Klang Lama ke kawasan baru yang kurang padat di Bukit Jalil.
    886. Kawasan perindustrian kebanyakannya terletak di kawasan pinggir barat dan selatan, termasuk Taman Teknologi Malaysia di Bukit Jalil. Kawasan institusi berskala besar di zon ini adalah Pangkalan Tentera Udara DiRaja Malaysia Sungai Besi (TUDM) di utara dan Kompleks Sukan Negara di selatan.
  17.6.2 KAWASAN PEMBANGUNAN
   
a)
Zon Antarabangsa
    887. Bukit Jalil dikhaskan sebagai sebuah Zon Antarabangsa dan akan dibangunkan sebagai kawasan kediaman bertaraf tinggi. Pembangunan akan mengambil kira ciri-ciri sedia ada kawasan ini, terutamanya kemudahan sukan utama dan lokasinya yang berdekatan dengan MSC, KLIA dan Pusat Bandar Raya.
    888. Kualiti kemudahan sukan dan kemudahan lain akan diperbaiki untuk memenuhi piawaian antarabangsa dan zon ini akan dibangunkan untuk kemudahan perdagangan dan pelancongan di samping tarikan-tarikan berkaitan aktiviti sukan. Kemudahan MICE akan juga dibangunkan untuk menyokong kemudahan sedia ada berdekatan dengan Mines dan Sunway Lagoon.
    889. Disebabkan lokasi utamanya di antara MSC dan Pusat Bandar Raya, adalah dijangkakan bahawa Bukit Jalil akan menarik ramai ekspatriat dan penduduk tempatan yang terlibat dalam industri berteknologi tinggi. Aktiviti penyelidikan dan pembangunan seperti kejuruteraan, bioteknologi dan ICT akan dibangunkan di dalam Taman Teknologi Malaysia.
   
b)
Kampung Tradisional
    890. Pembaharuan bandar akan dijalankan menerusi penambahbaikan persekitaran dan kemudahan masyarakat di Kampong Pasir yang terletak di barat Sungai Klang. Kerja-kerja pembaikan infrastruktur akan dilaksanakan dan langkah-langkah akan diambil untuk menghalang pembuangan efluen dan sisa-sisa ke dalam Sungai Klang. Kawasan lapang tambahan akan disediakan dan peningkatan koridor sungai dan penghubungan pejalan kaki akan dibangunkan untuk menghubung ke stesen rel KTM di Pantai Dalam.
   
c)
Pembaharuan Bandar / Kawasan Pembangunan Semula
    891. Kawasan setinggan dan rumah panjang di Kampong Pasir, Kampong Pantai Dalam, Kampong Kerinchi dan Kuchai Lama akan dibangunkan semula. Pelan pembangunan komprehensif kawasan usang di Kampong Penghulu Mat dan Jalan Klang Lama, di selatan Mid Valley Mega Mall bertujuan untuk menggiat semula kawasan strategik ini dengan menggariskan langkah-langkah untuk pembangunan semula kawasan perindustrian usang dan pemindahan setinggan. Kesemua kawasan setinggan akan dibangunkan semula sebagai pembangunan bercampur atau kawasan kejiranan serba lengkap.
     


    892. Oleh kerana dibatasi oleh dua jalan utama dan Sungai Klang, kawasan ini memerlukan kombinasi langkah-langkah pengurusan lalu lintas dan sungai sebagai tambahan kepada pembaikan infrastruktur dan alam sekitar.
   
d)
Kawasan Stabil
    893. Tujuan utama adalah untuk mengukuh dan memperbaiki persekitaran sebahagian besar pembangunan kediaman di dalam zon serta menambahkan kepadatan kediaman di sekitar stesen rel.
    894. Beberapa kawasan akan dikhaskan untuk kemudahan latihan di Kuchai Entrepreneur Park bagi industri berasaskan reka bentuk dan maklumat yang berteknologi, berkemahiran dan bertahap tinggi.
    895. Pangkalan Tentera Udara DiRaja Malaysia Sungai Besi akan dikekalkan sebagai kem tentera dan pangkalan udara.
   
e)
Kawasan Stabil
    875. Pembaharuan bandar akan difokuskan di selatan zon terutamanya di Brickfields yang akan melibatkan penambahbaikan kemudahan infrastruktur dan masyarakat serta memperkenalkan pembangunan baru dan pembangunan semula berinovasi bagi melengkapi dorongan dari pembangunan KL Sentral. Ini termasuk juga pengubahsuaian dan pemuliharaan rumah kedai, penyediaan presint pejalan kaki dan kawasan membeli-belah serta asrama belia dan hotel kelas ekonomi yang berkualiti baik.
  17.6.3 PENGHUBUNGAN
   
a)
Rangkaian Hijau dan Kawasan Lapang
    896. Rangkaian hijau di dalam zon ini terdiri daripada kawasan berbukit di Seputeh, taman daerah di bekas kuarters kerajaan Jalan Davis dan Taman Tasik Perdana dan akan dihubungkan dengan kawasan perkuburan Cina termasuk koridor sungai, rel dan rintisan elektrik yang menyediakan satu koridor hijau berterusan ke Pusat Bandar Raya.
    897. Ciri-ciri semula jadi sebahagian Bukit Gasing akan dipelihara dan dibangunkan sebagai taman untuk tujuan rekreasi. Taman Antarabangsa Bukit Jalil juga akan dilindungi dan ditingkatkan.
   
b)
Pengangkutan Awam
    898. Perkhidmatan rel telah tersedia hingga ke sempadan zon. LRT menyediakan perkhidmatan di bahagian timur dan selatan Bukit Jalil, manakala rel KTM komuter memberi perkhidmatan di kawasan barat Sungai Besi.
    899. LRT STAR akan diperluaskan untuk memberi perkhidmatan kepada pusat daerah di Bukit Jalil dan kemungkinan menambah satu sambungan dari LRT PUTRA atau PRT untuk menghubungkan kepada pusat daerah baru di Bukit Indah dan pusat-pusat bandar di kawasan Puchong, Selangor melalui Jalan Klang Lama akan dikaji. Satu stesen lagi di sepanjang sambungan ini akan dibina untuk menghubungkan pusat kejiranan baru di Taman Desa.
    900. Untuk memperbaiki kemudahsampaian ke pusat membeli belah Mid Valley Mega Mall, satu hubungan pejalan kaki akan diwujudkan ke stesen LRT di Abdullah Hukum melalui satu jejantas pejalan kaki menyeberangi Sungai Klang.
  17.6.4 PUSAT-PUSAT BANDAR
    901. Penekanan akan diberi bagi membangunkan pusat daerah Bukit Jalil dan sebuah pusat daerah baru Bukit Indah di Jalan Klang Lama.
    902. Pembangunan kediaman dan perdagangan di pusat kejiranan sedia ada di Sri Petaling yang berhampiran dengan stesen rel sedia ada akan ditingkatkan dari segi kemudahan, infrastruktur dan pengindahan. Di samping itu, rangkaian kemudahsampaian pusat ini dengan stesen LRT di Sri Petaling dan Bukit Jalil akan diperkukuhkan.
    903. Pembangunan kediaman dan perdagangan di pusat kejiranan sedia ada di Taman Desa, yang akan mendapat perkhidmatan stesen rel baru akan ditingkatkan. Kuchai Entrepreneur Park akan dinaiktarafkan dan ditingkatkan sebagai sebuah pusat kejiranan lain.
  17.6.5 PENYEDIAAN KEMUDAHAN MASYARAKAT
    904. Kemudahan masyarakat akan dibangunkan di pusat daerah Bukit Jalil dan Bukit Indah serta di pusat kejiranan Taman Desa, Kuchai Entrepreneur Park dan Sri Petaling untuk memenuhi keperluan penduduk tempatan (rujuk Jadual 6.6).
  17.6.6 PENGHUBUNGAN VISUAL DAN GERBANG MASUK
    905.

Kawasan kawalan ketinggian bangunan akan ditetapkan untuk memastikan keutamaan visual Pusat Bandar Raya dan pusat pertumbuhan di Bukit Jalil dari Lebuh Raya Kuala Lumpur Seremban. Zon gerbang masuk utama di Lebuh Raya Kuala Lumpur-Seremban akan mengeksploit kemudahan sukan dan MICE sedia ada bagi menggambarkan Kuala Lumpur sebagai pusat sukan dan MICE.


17.7

BANDAR TUN RAZAK - SUNGAI BESI

  17.7.1 DEFINISI DAN CIRI-CIRI
    906.

Sungai Kerayong merupakan sempadan utara zon, manakala Lebuh Raya Kuala Lumpur-Seremban membentuk sempadan barat. Kawasan pinggir timur dan selatan zon membentuk sempadan Bandar Raya (rujuk Rajah 17.6).

    907.

Bilangan penduduk pada tahun 2000 adalah seramai 53,996 dan diunjurkan sehingga 340,700 menjelang tahun 2020. Bilangan pekerjaan pada tahun 2000 adalah 74,231 dan diunjurkan meningkat kepada 144,087 pada 20 tahun akan datang.

    908. Pada amnya muka bumi zon ini adalah berbukit dan dipisahkan oleh dataran banjir Sungai Kerayong. Bukit Sungai Besi adalah yang tertinggi di Kuala Lumpur meliputi sebahagian besar bahagian selatan zon ini.
    909. Zon ini mempunyai asas kediaman yang matang. Industri di keseluruhan zon ini adalah mantap dan secara amnya tergabung dalam lapan kawasan perindustrian. Dua institusi besar adalah maktab perguruan dan kompleks sekolah di Bandar Tun Razak serta Kem Tentera Sungai Besi di selatan zon ini.
  17.6.2 KAWASAN PEMBANGUNAN
   
a)
Kampung Tradisional dan Kampung-kampung Baru
    910. Pembaharuan bandar akan dijalankan menerusi penambahbaikan persekitaran dan kemudahan masyarakat di kampung baru Salak Selatan dan kampung tradisional di Kampong Malaysia Raya dan Kampong Cheras Baru.
    911. Kawasan kediaman kepadatan tinggi dan pembangunan bercampur akan digalakkan di Kampong Malaysia Raya di sekitar pusat transit utama di Bandar Tasik Selatan. Begitu juga, hubungan dengan Stesen LRT Salak Selatan akan diperbaiki dan peningkatan pembangunan perumahan akan digalakkan.
   
b)
Pembaharuan Bandar / Kawasan Pembangunan Semula
    912. Satu pelan pembangunan komprehensif akan disediakan untuk kawasan perindustrian usang di Chan Sow Lin. Pemulihan semula kawasan ini memerlukan kombinasi peningkatan infrastruktur dan kemudahan bersama dengan pembangunan semula yang komprehensif.
    913. Sebahagian besar kawasan ini akan dikhaskan sebagai taman perniagaan automobil, termasuk industri membekal alat ganti kepada industri automobil, selain industri perkhidmatan berkaitan dengan industri automobil seperti pengedar aksesori, bilik pameran kereta dan servis kenderaan. Sebagai tambahan, kemudahan sokongan utiliti am, pejabat dan perdagangan lain akan disediakan di sekitar Stesen LRT Chan Sow Lin. Kemudahan kawasan lapang untuk pekerja, termasuk laluan di tepi sungai dan penghubung pejalan kaki ke kawasan kediaman berdekatan akan dimasukkan dalam pembangunan. Satu kawasan meletak kenderaan barangan berat juga akan disediakan dan kemudahsampaian untuk kenderaan perindustrian juga akan ditingkatkan. Langkah-langkah alam sekitar akan dilaksanakan termasuk penghapusan buangan efluen dan sisa ke dalam Sungai Kerayong yang berdekatan.
    914. Pelan pembangunan komprehensif akan disediakan untuk kawasan usang di utara kampung baru Salak Selatan dan juga perumahan kelompokJalan Jujur, Bandar Tun Razak dan Taman Ikan Mas. Di samping itu, perumahan awam Razak Mansion di Jalan Sungai Besi akan dinaiktaraf. Kerja-kerja pembaikan persekitaran dan infrastruktur akan dibuat termasuk peningkatan koridor sungai dan pembaikan hubungan ke stesen LRT di Bandar Tun Razak dan stesen KTM di Salak Selatan melalui pembangunan perumahan kos rendah ke selatan.
     


    915. Kesemua kawasan setinggan akan dibangunkan semula sebagai pembangunan bercampur atau kawasan kejiranan serba lengkap.
   
c)
Kawasan Stabil
    916. Pembangunan komited yang utama di zon ini adalah ditumpukan kepada penyiapan program pembangunan untuk kawasan pertumbuhan Bandar Tun Razak. Di kawasan lain, pembangunan kediaman yang intensif di pusat kejiranan dan daerah terutamanya di sekitar stesen rel akan digalakkan.
  17.7.3 PENGHUBUNGAN
   
a)
Kawasan Lapang dan Rangkaian Hijau
    917. Taman Tasik Permaisuri dan Taman Bandar Pudu Ulu akan dipulihara dan ditingkatkan dari segi rangkaian hijau dan kawasan lapang. Di samping itu, penanaman pokok secara menyeluruh akan dijalankan di kawasan perkuburan lama yang berdekatan.
    918. Ciri-ciri semula jadi Bukit Sungai Besi, Bukit Sungai Puteh dan Bukit Pudu dan sebahagian kawasan bercerun curam di Alam Damai akan dilindungi dan kawasan bukit akan dibangunkan sebagai taman untuk eko-pelancongan.
   
b)
Pengangkutan Awam
    919. Bahagian utara zon ini dihubungkan dengan sistem rel LRT yang memberi perkhidmatan ke arah Pusat Bandar Raya, sementara bahagian selatan dan barat diberi perkhidmatan oleh keduadua sistem LRT dan KTM. Kedua-dua sistem tersebut dihubungkan kepada sistem ERL di Terminal Bandar Tasik Selatan, yang menghubungkan dari KL Sentral ke Putrajaya dan KLIA di bahagian selatan. Terminal Bandar Tasik Selatan adalah sebuah terminal utama pengangkutan awam bersepadu pelbagai mod di mana sistem ERL, KTM dan LRT bertemu, yang akan digabungkan dengan terminal bas di antara wilayah yang memberi perkhidmatan ke selatan.
    920. Sambungan timur cadangan laluan LRT Damansara-Cheras menghubungkan Taman Tun Dr. Ismail dan Taman Segar di Cheras, akan melalui bahagian timur zon ini. Laluan baru ini akan bermula dari Stesen Maluri dan disambung ke selatan sepanjang Jalan Cheras untuk memberi perkhidmatan ke pusat kejiranan Taman Midah, pusat daerah Taman Segar dan pusat bandar lain sehingga ke Kajang.
  17.7.4 PUSAT-PUSAT BANDAR
    921. Pusat daerah di Bandar Tun Razak akan ditingkatkan dan hubungan dengan pusat transit di Stesen Tasik Selatan akan diperkukuhkan. Pusat kejiranan sedia ada di Taman Segar akan ditingkatkan dan dinaiktaraf menjadi sebuah pusat daerah di sekitar pusat transit baru yang dirancang di laluan LRT Damansara-Cheras.
    922. Pembangunan kediaman dan perdagangan yang intensif akan digalakkan di pusat kejiranan sedia ada di Taman Midah dan Bandar Tasik Selatan yang berdekatan dengan stesen rel sedia ada atau dalam cadangan. Satu pusat kejiranan baru akan diwujudkan di Alam Damai.

 

 

17.7.5 PENYEDIAAN KEMUDAHAN MASYARAKAT
    923. Kemudahan masyarakat akan dibangunkan di pusat daerah Taman Segar dan Bandar Tun Razak serta di pusat kejiranan Taman Midah, Taman Bukit Anggerik dan Bandar Tasik Selatan untuk memenuhi keperluan penduduk tempatan (rujuk Jadual 6.6).
  17.7.6 PENGHUBUNGAN VISUAL DAN GERBANG MASUK
    924.

Koridor visual kawalan ketinggian bangunan akan diwujudkan merentasi zon ini ke Menara Berkembar Petronas di KLCC dan Menara Kuala Lumpur dari Lebuh Raya Kuala Lumpur-Seremban. Zon gerbang masuk utama di Lebuh Raya Kuala Lumpur-Seremban akan memanfaatkan kemudahan sukan dan MICE sedia ada untuk menggambarkan Kuala Lumpur sebagai sebuah pusat sukan dan MICE.


17.8 KEPERLUAN MASA HADAPAN
  925.

Keperluan tanah masa hadapan adalah jumlah keperluan tanah semua sektor seperti yang digariskan di dalam bab-bab sebelum ini dan berdasarkan sasaran penduduk seramai 2.2 juta dan unjuran pekerjaan sebanyak 1.4 juta pada tahun 2020.

  926.

Keperluan tanah tambahan bagi setiap zon strategik dapat dikenal pasti dengan membandingkan keperluan tanah dengan tanah berpotensi yang tersedia untuk pembangunan masa hadapan. Jadual 17.1 menunjukkan keperluan tanah tambahan bagi semua zon strategik. Pusat Bandar Raya dijangka mengalami ketidakcukupan tanah seluas 90 hektar untuk memenuhi keperluan pembangunan sehingga tahun 2020. Bagi mencapai sasaran penduduk dan pekerjaan di Pusat Bandar Raya, salah satu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan adalah menggalakkan konsep pembangunan komprehensif untuk pembangunan semula kawasan usang dengan berkepadatan dan berintensiti tinggi.