Rabu, 26 Februari 2020 [ 5:51:46 AM ]
A- A A+

Default ThemeGreen ThemeRed ThemeYellow Theme

Cetak

Piagam Pelanggan

Kami sebagai kakitangan Jabatan Undang-Undang  & Pendakwaan akan memberikan perkhidmatan yang cekap dan efektif dalam melaksanakan fungsi-fungsi jabatan. Sehubungan dengan itu, kami berjanji untuk:

 

 1. Nasihat perundangan:
  • Memberi nasihat perundangan kepada jabatan-jabatan di DBKL dan orang awam dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh maklumat lengkap diterima.

 2. Penggubalan:
  • Dokumen perundangan
   • Menyemak dan mengkaji keperluan untuk meminda perundangan setiap tiga (3) tahun dari tarikh pewartaan terakhir.
   • Menyediakan draf pertama perundangan dalam tempoh tiga puluh (30) hari bekerja dari tarikh arahan diterima, sekiranya maklumat yang diterima adalah lengkap.

  • Dokumen kontrak
   • Menyediakan draf pertama dokumen kontrak dalam tempoh tiga puluh (30) hari bekerja dari tarikh terma-terma perjanjian dimuktamadkan.
   • Memproses dan menandatangani suatu dokumen kontrak dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.

 3. Pendakwaan:
  • Memproses dan memfailkan aduan ke mahkamah dalam tempoh tiga puluh (30) hari bekerja dari tarikh aduan lengkap diterima.
  • Memaklumkan keputusan kes kepada jabatan-jabatan yang berkenaan dalam tempoh tiga puluh (30) hari bekerja dari tarikh keputusan diterima dari Mahkamah.

 4. Sivil:
  • Melantik panel peguam untuk mewakili Datuk Bandar dalam tempoh tiga (3) hari dari tarikh terima saman kes litigasi sivil terhadap Datuk Bandar.
  • Memaklumkan keputusan kes-kes mahkamah kepada jabatan-jabatan yang berkenaan dalam tempoh lima (5) hari dari tarikh keputusan kes diterima.