Ahad, 24 September 2017 [ 12:19:52 AM ]
A- A A+

Default ThemeGreen ThemeRed ThemeYellow Theme

Kenyataan Tender Bil. 20/2017

Tarikh Iklan Tender : 29 Ogos 2017

 

Datuk Bandar Kuala Lumpur mempelawa kontraktor / pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dan / atau Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam Gred, Kategori, Pengkhususan atau Kod Bidang berkaitan dan yang masih berkuatkuasa dibenarkan membuat tawaran bagi kerja berikut:-

 

 **Ralat Kenyataan Tender Bil. 30/2017

BIL. SEBUTHARGA BUTIR-BUTIR TENDER KELAYAKAN PETENDER TARIKH TENDER DIBUKA DAN TENDER DITUTUP HARGA DOKUMEN
2017/A154

Permohonan Sebagai Panel Syarikat Insurans/Broker Insurans/Broker Takaful DBKL Bagi Urusan Harta & Am Untuk Tempoh 3 Tahun (2018-2020) Untuk Jabatan Kewangan.

 

 

Berdaftar Dengan KKM

221801 Atau 221802

Tarikh Tender Dibuka

29 Ogos 2017 (Selasa)

Tarikh Tender Ditutup

19 September 2017 (Selasa)
RM300.00
2017/A155

Permohonan Sebagai Panel Syarikat Insurans/Broker Insurans/Broker Takaful DBKL Bagi Urusan Kontrak Untuk Tempoh 3 Tahun (2018-2020) Untuk Jabatan Kewangan.

 

 

Berdaftar Dengan KKM

221801 Atau 221802

Tarikh Tender Dibuka

29 Ogos 2017 (Selasa)

 

Tarikh Tender Ditutup

19 September 2017 (Selasa)
RM300.00
2017/A156

To Supply And Delivery, Installation, Commissioning, Testing, Documentations And Support Services Of Virtualization, Consolidation And Disaster Recovery (DR) Servers For Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

 

 

Bumiputera, Berdaftar Dengan KKM

210101 Atau 210102 Atau 210103 Atau 210104 Atau 210106 Atau 210107 Atau 210109

Tarikh Tender Dibuka

29 Ogos 2017 (Selasa)

Tarikh Tender Ditutup

19 September 2017 (Selasa)
RM300.00
2017/A157

Cadangan Membina System Perparitan Untuk Mengatasi Masalah Banjir Di Jalan Bangsar Berhampiran Stesen LRT Bangsar, Kuala Lumpur

 

 

Bumiputera, Berdaftar Dengan CIDB

Gred G4

Kategori CE

Pengkhususan

CE06 Dan CE21

Tarikh Tender Dibuka

29 Ogos 2017 (Selasa)

 

Tarikh Tender Ditutup

19 September 2017 (Selasa)
 RM300.00
2017/A158

Membekal Dan Menghantar Empat Belas (14) Unit Van Penumpang, Satu (1) Unit Van Vip Dan Satu (1) Unit Van OKU

 

 

Bumiputera, Berdaftar Dengan KKM

110103

Tarikh Tender Dibuka

29 Ogos 2017 (Selasa)

Tarikh Tender Ditutup

19 September 2017 (Selasa)
 RM300.00
2017/A159

Mengkaji, Mereka Bentuk, Membangun, Membekal, Menghantar, Memasang, Mengintegrasi Dan Migrasi, Mengujitauliah, Mendokumentasi, Melatih, Memberi Sokongan Teknikal Dan Jaminan Bagi Sistem Pengurusan Hartanah Dan Kawalan Rekod Datuk Bandar Kuala Lumpur Bagi Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta (JPPH), Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL).

 

 

 

Bumiputera, Berdaftar Dengan KKM

210102 Atau 210103 Atau 210104 Atau 210105 Atau 210106 Atau 210107 Atau 210109

Tarikh Tender Dibuka

29 Ogos 2017 (Selasa)

 

Tarikh Tender Ditutup

19 September 2017 (Selasa)
 RM300.00
2017/A160

Kerja-Kerja Mengganti Membekal, Memasang Dan Mengujitauliah System IP PABX Alcatel-Lucent Omnipcx Enterprise Atau Yang Setaraf Di Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur Tahun 2017.


 

Bumiputera, Berdaftar Dengan KKM

210201 Dan 210103 Dan 210105 Dan 220503 Dan 220501 Dan 140301 Dan 140302

Tarikh Tender Dibuka

29 Ogos 2017 (Selasa)

Tarikh Tender Ditutup

19 September 2017 (Selasa)
 RM300.00
2017/A161

Perkhidmatan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Landskap Di Jalan Bangsar/Jalan Pantai Bahru, Kuala Lumpur

 

 

Bumiputera, Berdaftar Dengan KKM

221002 Dan 222102 Dan 222104

Tarikh Taklimat Tapak

5 September 2017 (Selasa)

9.30 Pagi – 10.30 Pagi

Tempat Letak Kereta Masjid Universiti Malaya

Tarikh Tender Ditutup

25 September 2017 (Isnin)
 RM300.00

 

 1. Dokumen tender 2017/A161 hanya boleh dibeli di atas talian (online) di laman sesawang eperolehan.dbkl.gov.my selepas Sesi Taklimat Tapak.

 2. Kehadiran ke Sesi Taklimat bagi tender 2017/A161 adalah DIWAJIBKAN. PENAMA DALAM SIJIL SAHAJAyang dibenarkan hadir ke Sesi Taklimat dan hendaklah membawa:

  1. Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Dan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia (KKM)*
  2. Cop Syarikat (Rubber Stamp)

 3. Petender yang gagal mengemukakan perkara-perkara di atas tidak dibenarkan untuk mengikuti sesi taklimat.

 4. Bagi pembelian dokumen tender, petender / wakil hendaklah mendaftar terlebih dahulu secara ’Online di laman sesawang eperolehan.dbkl.gov.my. Petender hendaklah memastikan sijil yang didaftarkan di e-perolehan DBKL masih berkuatkuasa semasa memohon tawaran.

 5. Pendaftaran kontraktor secara online perlu disahkan terlebih dahulu di kaunter Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur. Petender hendaklah membawa sijil asal dan salinan Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Perakuan Pendaftaran (CIDB), Pengiktirafan Bumiputera dengan PKK / BPKU dan Sijil Kementerian Kewangan dan Taraf Bumiputera (KKM) bagi proses pengesahan.

 6. Petender DIBENARKAN mengemukakan surat “Kebenaran Khas Menyertai Tender Di Luar Bidang Pengkhususan” yang dikeluarkan oleh Pejabat CIDB mengikut negeri pendaftaran syarikat dan perlu dikemukakan terlebih dahulu di Kaunter Perolehan untuk disahkan sebelum pembelian dokumen secara online dibuat. Surat kebenaran khas menyertai tender bagi Gred yang lebih tinggi / rendah adalah TIDAK DITERIMA.

 7. Dokumen tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul No. Tender dan tajuk kerja berkaitan dan dimasukkan ke dalam Peti Tender tersebut di Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali.

 8. Datuk Bandar Kuala Lumpur tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau mana-mana tawaran juapun.

 9. Untuk keterangan lanjut sila layari laman sesawang rasmi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (www.dbkl.gov.my) dan laman sesawang eperolehan DBKL (eperolehan.dbkl.gov.my)