Selasa, 17 Julai 2018 [ 12:39:11 AM ]
A- A A+

Default ThemeGreen ThemeRed ThemeYellow Theme

Kenyataan Tender Bil. 08/2018

Tarikh Iklan Tender : 29 Jun 2018

 

Datuk Bandar Kuala Lumpur mempelawa kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dan/atau Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) dalam Gred, Kategori, Pengkhususan atau Kod Bidang berkaitan dan yang masih berkuatkuasa dibenarkan membuat tawaran bagi kerja berikut:-

 

BIL. TENDER BUTIR-BUTIR TENDER KELAYAKAN PETENDER TARIKH TENDER DIBUKA, TAKLIMAT TAPAK DAN TENDER DITUTUP HARGA DOKUMEN
2018/A078

Pembekalan Dan Penghantaran Meja Bankuasi Dan Kerusi Bankuasi Di Bawah Projek Kecil, Jabatan Perancangan Ekonomi Dan Pembangunan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Bagi Tempoh Dua (2) Tahun 2018-2020

Bumiputera Berdaftar Dengan KKM

Kod Bidang

020101

Tarikh Tender Dibuka

29 Jun 2018 (Jumaat)

 

Tarikh Tender Ditutup

18 Julai 2018 (Rabu)
RM300.00
2018/A079

Tawaran Membekal Dan Menghantar Vaksin “Typhim Vi” Di Jabatan Kesihatan Dan Alam Sekitar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

 

 

Berdaftar Dengan KKM

Kod Bidang

050201 Atau 050202 Atau 050203

Tarikh Tender Dibuka

29 Jun 2018 (Jumaat)

Tarikh Tender Ditutup

18 Julai 2018 (Rabu)
RM300.00
2018/A080

Kerja-Kerja Penyelenggaraan Heavy Vehicle Classification System (HVSC) Secara Menyeleuruh (Comprehensive) Bagi Pusat Pengurusan Pengangkutan (TMC) Di Bukit Jalil Kuala Lumpur Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Untuk Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

Bumiputera Berdaftar Dengan CIDB

Gred G3

Kategori ME

Pengkhususan

E02 Atau E13

Tarikh Tender Dibuka

29 Jun 2018 (Jumaat)

Tarikh Tender Ditutup

18 Julai 2018 (Rabu)
RM300.00
2018/A081

Keja-Kerja Penyelenggaran System Mekanikal, Elektrikal, Instrumentasi Dan Sistem Automasi Berkomputer Terowong Bawah Tanah Laluan Kenderaan Sekitar Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Selama Dua (2) Tahun

 

Berdaftar Dengan CIDB

Gred G5

Kategori ME

Pengkhususan

M15 Dan M20 Dan M22 Dan E06 Dan E10 Dan E11

Tarikh Tender Dibuka

29 Jun 2018 (Jumaat)

Tarikh Tender Ditutup

18 Julai 2018 (Rabu)
RM300.00
2018/A082

Kerja-Kerja Penyelenggaraan Tandas Awam Di Taman-Taman Rekereasi Zon Selatan (Tempoh 24 Bulan) Jabatan Pembangunan Landskap Dan Rekreasi

Bumiputera Berdaftar Dengan KKM

Kod Bidang

221002 Dan 221001 Dan 020403

Tarikh Taklimat Tapak

4 Julai 2018 (Rabu)

9.30 Pagi – 10.30 Pagi

Bilik Taklimat, Tingkat 3, Menara Dbkl 3, Jalan Raja Abdullah, 50300, Kuala Lumpur

Tarikh Tender Ditutup

23 Julai 2018 (Isnin)
RM300.00
2018/A083

Kerja-Kerja Penyelenggaraan Tandas Awam Di Taman-Taman Rekereasi Zon Utara (Tempoh 24 Bulan) Jabatan Pembangunan Landskap Dan Rekreasi

Bumiputera Berdaftar Dengan KKM

Kod Bidang

221002 Dan 221001 Dan 020403

Tarikh Taklimat Tapak

4 Julai 2018 (Rabu)

9.30 Pagi – 10.30 Pagi

Bilik Taklimat, Tingkat 3, Menara Dbkl 3, Jalan Raja Abdullah, 50300, Kuala Lumpur

Tarikh Tender Ditutup

23 Julai 2018 (Isnin)
RM300.00
2018/A084

Perkhidmatan Penyelenggaraan Landskap Di Bulatan Merdeka, Jalan Stadium, Jalan Maharajalela, Jalan Loke Yew, Bulatan Federal Bakery, Dewan Bahasa, Jalan Hang Tuah, Jalan Kenanga, Jalan Gelugur, Jalan San Peng, Jalan Hang Jebat, Jalan Imbi, Jalan Changkat Tambi Dollah, Kawasan Lereng Bukit Aman Dan Jalan Kinabalu, Kuala Lumpur

Bumiputera Berdaftar Dengan KKM

Kod Bidang

221002 Dan 222102 Dan 222104

Tarikh Taklimat Tapak

5 Julai 2018 (Khamis)

9.30 Pagi – 10.30 Pagi

Hadapan Bangunan Dewan Bahasa Dan Pustaka, Jalan Dewan Bahasa, 50460 Kuala Lumpur

Tarikh Tender Ditutup

24 Julai 2018 (Selasa)
RM300.00
 2018/A085

Perkhidmatan Penyelenggaraan Landskap Di Taman Kejiranan Ayer Panas, Setapak

Berdaftar Dengan KKM

Kod Bidang

222102 Dan 222104 Dan 221002

Tarikh Taklimat Tapak

6 Julai 2018 (Jumaat)

9.30 Pagi – 10.30 Pagi

Tempat Letak Kereta, Taman Kejiranan Ayer Panas, Setapak

Tarikh Tender Ditutup

25 Julai 2018 (Rabu)
RM300.00

 

 1. Dokumen tender 2018/A082, 2018/A083, 2018/A084, 2018/A085 hanya boleh dibeli secara atas talian (online) di laman sesawang eperolehan.dbkl.gov.myselepas Sesi Taklimat Tapak.

 2. Kehadiran ke Sesi Taklimat bagi tender 2018/A082, 2018/A083, 2018/A084, 2018/A085 adalah DIWAJIBKAN. PENAMA DALAM SIJIL SAHAJA yang dibenarkan hadir ke Sesi Taklimat dan DIWAJIBKAN membawa :-

  1. Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia (KKM)*
  2. Cop Syarikat (Rubber Stamp)


 3. Petender yang gagal mengemukakan perkara-perkara di atas tidak dibenarkan untuk mengikuti sesi taklimat.

 4. Bagi pembelian Dokumen Tender, petender / wakil hendaklah mendaftar terlebih dahulu secara atas talian (online) di laman sesawang eperolehan.dbkl.gov.my. Petender hendaklah memastikan sijil yang didaftarkan di e-perolehan DBKL masih berkuatkuasa semasa memohon tawaran. Penjualan dokumen tender dijalankan secara atas talian (Online) sahaja.

 5. Pendaftaran kontraktor secara online perlu disahkan terlebih dahulu di kaunter Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur. Petender hendaklah membawa sijil asal dan salinan Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Perakuan Pendaftaran (CIDB), Pengiktirafan Bumiputera dengan PKK / BPKU dan Sijil Kementerian Kewangan dan Taraf Bumiputera (KKM) bagi proses pengesahan.

 6. Petender DIBENARKAN mengemukakan surat “Kebenaran Khas Menyertai Tender Di Luar Bidang Pengkhususan” yang dikeluarkan oleh Pejabat CIDB mengikut negeri pendaftaran syarikat dan perlu dikemukakan terlebih dahulu di Kaunter Perolehan untuk disahkan sebelum pembelian dokumen secara atas talian (online) dibuat. Surat kebenaran khas menyertai tender bagi Gred yang lebih tinggi / rendah adalah TIDAK DITERIMA.

 7. Dokumen tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul Nombor Tender dan tajuk kerja berkaitan dan dimasukkan ke dalam Peti Tender tersebut di Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali.

 8. Datuk Bandar Kuala Lumpur tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau mana-mana tawaran juapun.