Selasa, 16 Oktober 2018 [ 10:52:28 AM ]
A- A A+

Default ThemeGreen ThemeRed ThemeYellow Theme

Cetak

Kenyataan Sebutharga Bil. 31/2018

Tarikh Iklan Sebutharga :24 September 2018

 

Datuk Bandar Kuala Lumpur mempelawa kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) yang beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor sahaja mempunyai kod bidang berkaitan dan yang masih berkuatkuasa dibenarkan membuat tawaran bagi kerja berikut:-

 

BIL. SEBUTHARGA BUTIR-BUTIR SEBUTHARGA KELAYAKAN PETENDER TARIKH SEBUTHARGA DIBUKA, TAKLIMAT TAPAK DAN SEBUTHARGA DITUTUP HARGA DOKUMEN
2018/B148SS

Perkhidmatan Kerja-Kerja Menangkap Anjing Terbiar/Yang Berkeliaran Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Bagi Tempoh Dua (2) Tahun

 

Bumiputera

Berdaftar Dengan KKM

(Beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor sahaja),

Kod Bidang Baru

220902

Tarikh Sebutharga dibuka

24 September 2018

(Isnin)

Tarikh Sebutharga ditutup

8  Oktober 2018

(Isnin)
RM50.00
2018/B135SS

Pembangunan Sistem Kerja Ukur Bahagian Geomatik

Bumiputera

Berdaftar Dengan KKM

(Beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor sahaja),

Kod Bidang Baru

210102 atau 210103 atau 210104 atau 210105 atau 210106 atau 210107 atau 210108 atau 210109

Tarikh Sebutharga dibuka

24 September 2018

(Isnin)


Tarikh Sebutharga ditutup

8  Oktober 2018

(Isnin)
RM50.00
2018/B172

Membekal Dan Menghantar Rubber Mat Untuk Kegunaan Unit Berkuda Jabatan Penguatkuasaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

 

Bumiputera

Berdaftar Dengan KKM

(Beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sahaja),

Kod Bidang Baru

020401

Tarikh Sebutharga dibuka

24 September 2018

(Isnin)


Tarikh Sebutharga ditutup

8  Oktober 2018

(Isnin)

RM50. 00

2018/B173

Membekal Dan Menghantar Bahan-Bahan Kimia Untuk Keperluan Kolam Renang Jabatan Kebudayaan, Kesenian, Pelancongan Dan Sukan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

Bumiputera

Berdaftar Dengan KKM

(Beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sahaja),

Kod Bidang Baru

020403 atau 060101 atau 060102 atau 060103

Tarikh Sebutharga dibuka

24 September 2018

(Isnin)

Tarikh Sebutharga ditutup

8  Oktober 2018

(Isnin)
 RM50.00
2018/B063SS

Perkhidmatan Penyelenggaraan Dan Pembaikan Kenderaan Berat Untuk Tempoh Dua (2) Tahun

Bumiputera

Berdaftar Dengan KKM

(Beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sahaja),

Kod Bidang Baru

110302 atau 220105 atau 220106

Tarikh Sebutharga dibuka

24 September 2018

(Isnin)

Tarikh Sebutharga ditutup

8  Oktober 2018

(Isnin)
 RM50.00
2018/B175

Perkhidmatan Kerja-Kerja Menyewa, Memasang Dan Pembersihan Karpet Bagi Majlis Perkahwinan Dan Keraian Di Kemudahan Sukan Jabatan Kebudayaan, Kesenian, Pelancongan Dan Sukan, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Bagi Tempoh Dua (2) Tahun

(Kumpulan 1)

Bumiputera

Berdaftar Dengan KKM

(Beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sahaja),

Kod Bidang Baru

221501 atau 020103 atau 221401

 
 

Tarikh Sebutharga dibuka

24 September 2018

(Isnin)

Tarikh Sebutharga ditutup

8  Oktober 2018

(Isnin)
RM50.00 
2018/B176

Perkhidmatan Kerja-Kerja Menyewa, Memasang Dan Pembersihan Karpet Bagi Majlis Perkahwinan Dan Keraian Di Kemudahan Sukan Jabatan Kebudayaan, Kesenian, Pelancongan Dan Sukan, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Bagi Tempoh Dua (2) Tahun

(Kumpulan 2)

Bumiputera

Berdaftar Dengan KKM

(Beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sahaja),

Kod Bidang Baru

221501 atau 020103 atau 221401

Tarikh Sebutharga dibuka

24 September 2018

(Isnin)

Tarikh Sebutharga ditutup

8  Oktober 2018

(Isnin) 
RM50.00 
2018/B177

Perkhidmatan Kerja-Kerja Menyewa, Memasang Dan Pembersihan Karpet Bagi Majlis Perkahwinan Dan Keraian Di Kemudahan Sukan Jabatan Kebudayaan, Kesenian, Pelancongan Dan Sukan, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Bagi Tempoh Dua (2) Tahun

(Kumpulan 3)

Bumiputera

Berdaftar Dengan KKM

(Beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sahaja),

Kod Bidang Baru

221501 atau 020103 atau 221401

 

Tarikh Sebutharga dibuka

24 September 2018

(Isnin)

Tarikh Sebutharga ditutup

8  Oktober 2018

(Isnin) 
RM50.00 
2018/B178

Perkhidmatan Kerja-Kerja Menyewa, Memasang Dan Pembersihan Karpet Bagi Majlis Perkahwinan Dan Keraian Di Kemudahan Sukan Jabatan Kebudayaan, Kesenian, Pelancongan Dan Sukan, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Bagi Tempoh Dua (2) Tahun

(Kumpulan 4)

Bumiputera

Berdaftar Dengan KKM

(Beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sahaja),

Kod Bidang Baru

221501 atau 020103 atau 221401 

Tarikh Sebutharga dibuka

24 September 2018

(Isnin)

Tarikh Sebutharga ditutup

8  Oktober 2018

(Isnin)
RM50.00 
2018/B179 Membekal, Menghantar Dan Menyerahguna Peralatan Dan Mesin Jabatan Pembangunan Landskap Dan Rekreasi

Bumiputera

Berdaftar Dengan KKM

(Beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sahaja),

Kod Bidang Baru

130101 atau 130102

 

Tarikh Taklimat

Tapak

26 September 2018

(Rabu)

9.00 Pagi – 10.30 Pagi

Bilik Meeting Stor, Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Dan Elektrikal, KM 4 Cheras, 56100 Kuala Lumpur

Tarikh Sebutharga ditutup

2 Oktober 2018

(Selasa) 
 RM50.00

 

 1. Dokumen sebutharga 2018/B179 boleh dibeli Secara ’Online’ di laman http://eperolehan.dbkl.gov.my selepas Sesi Taklimat Tapak.
 2. Kehadiran ke Sesi Taklimat bagi sebutharga 2018/B179 adalah DIWAJIBKAN. PENAMA DALAM SIJIL SAHAJA yang dibenarkan hadir ke Sesi Taklimathendaklah membawaseperti     berikut :
  1. Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Dan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia (KKM)
  2. Cop Syarikat (Rubber Stamp)
 3. Petender yang gagal mengemukakan perkara-perkara di atas tidak dibenarkan untuk mengikuti sesi taklimat.
 4. Bagi Pembelian Dokumen sebutharga, Petender/wakil hendaklah mendaftarterlebih dahulu secara ’Online’ di laman http://eperolehan.dbkl.gov.my. Petender hendaklah memastikan Sijil yang didaftarkan di e-perolehan DBKL masih berkuatkuasa semasa memohon tawaran.
 5. Pendaftaran kontraktor secara online perlu disahkan terlebih dahulu di kaunter Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur. Petender hendaklah membawa sijil asal dan salinan i) Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), ii) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan(SPKK), iii) Sijil Perakuan Pendaftaran(CIDB), iv) Pengiktirafan Bumiputera dengan BPKU dan Sijil Kementerian Kewangan dan Taraf Bumiputera (KKM) bagi proses pengesahan.
 6. Dokumen sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul No. Sebutharga dan tajuk kerja berkaitan dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga tersebut di Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali.
 7. Datuk Bandar Kuala Lumpur tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau mana-mana tawaran juapun.
 8. Sekiranya petender tidak mendapat sebarang jawapan daripada Datuk Bandar Kuala Lumpur dalam tempoh enam (6) bulan daripada tarikh iklan ditutup maka tawaran dianggap tidak berjaya.
 9. Untuk keterangan lanjut sila layari laman web rasmi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.