Ahad, 21 Julai 2019 [ 9:11:12 AM ]
A- A A+

Default ThemeGreen ThemeRed ThemeYellow Theme

Cetak

Kenyataan Sebutharga Bil. 16/2019

Tarikh Iklan Sebutharga : 3 Julai 2019

 

Datuk Bandar Kuala Lumpur mempelawa kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) atau Bumiputera berdaftar dengan CIDB yang beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Selangor sahaja mempunyai kod bidang berkaitan dan yang masih berkuatkuasa dibenarkan membuat tawaran bagi kerja berikut:-

 

 

BIL. SEBUTHARGA BUTIR-BUTIR SEBUTHARGA KELAYAKAN PETENDER TARIKH SEBUTHARGA DIBUKA DAN SEBUTHARGA DITUTUP HARGA DOKUMEN

2019/B126

Perkhidmatan Bagi Kerja-Kerja Penyelenggaraan Gondola Dan Good Hoist Serta Peralatan Lain Yang Berkaitan Di Bangunan Milik DBKL Bagi Tempoh (3) Tahun

 

 

 

 

Bumiputera
Berdaftar Dengan CIDB (Beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor Sahaja),


Gred
G2/G3/G4/G5/G6/G7
Kategori ME Pengkhususan M03

Tarikh Sebutharga Dibuka

3 Julai 2019 (Rabu)

 

Tarikh Sebutharga Ditutup

16 Julai 2019 (Selasa)

RM50.00

2019/B127

Kerja-Kerja Membekal Dan Menghantar Global Navigation Satellite System (GNSS) Beserta Peralatan Tambahan Masing-Masing Untuk Bahagian Geomatik, Jabatan Perancangan Infrastruktur, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

 

 

 

 

 

 

 

Bumiputera Berdaftar Dengan KKM (Beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja),


Kod Bidang Baru
210201 atau 210202 atau 210203

 

Tarikh Sebutharga Dibuka

3 Julai 2019 (Rabu)

 

Tarikh Sebutharga Ditutup

16 Julai 2019 (Selasa)

RM50.00

2019/B128

Perkhidmatan Pembersihan Perumahan PPR Gombak Setia Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Untuk Tempoh Dua (2) Tahun.

 

 

 


 

Bumiputera
Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja),


Kod Bidang Baru


221001 atau 221002 atau 221003

Tarikh Taklimat Tapak

10 Julai 2019 (Rabu)

 

9.30 Pagi – 10.30 Pagi

Pejabat Persatuan Penduduk Blok 43-00-06 PPR Gombak Setia, Jalan Madrasah, Taman Melati, 53100 Kuala Lumpur

Tarikh Sebutharga Ditutup

23 Julai 2019 (Selasa)

RM50.00

2019/B129

Perkhidmatan Pembersihan Perumahan PPR Kg Limau (Blok 94 & 96) Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Untuk Tempoh Dua (2) Tahun.

 

 

 

 

 

 

 

Bumiputera
Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja),


Kod Bidang Baru


221001 atau 221002 atau 221003

Tarikh Taklimat Tapak

10 Julai 2019 (Rabu)

 

11.30 Pagi – 12.30 Pagi

Pejabat Persatuan Penduduk PPR Kg. Limau, Jalan Pantai Dalam, 59200 Kuala Lumpur.

Tarikh Sebutharga Ditutup

23 Julai 2019 (Selasa)

RM50.00

2019/B059SS

Cadangan Kerja-Kerja Menyelenggara Dan Mengganti Peralatan Yang Berkaitan Kepada Lif Berjenama “Sword” Yang Sediada Di Kawasan PPR Raya Permai Blok A & B, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Secara “Total Comprehensive Maintenance” Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun

 

 


 

 

 

 

 

Bumiputera Berdaftar Dengan CIDB (Beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya Sahaja),


Gred
G2/G3/G4/G5/G6/G7
Kategori ME Pengkhususan E03


Tarikh Taklimat Tapak

11 Julai 2019 (Khamis)

 

9.30 Pagi – 10.30 Pagi

Bilik Taklimat Tingkat 3, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur.

Tarikh Sebutharga Ditutup

24 Julai 2019 (Rabu)

RM50.00

 

 

 1. Dokumen sebutharga 2019/B128, 2019/B129 dan 2019/B059SS boleh dibeli Secara ’Online’ di laman http://eperolehan.dbkl.gov.my selepas Sesi Taklimat Tapak.

 2. Kehadiran ke Sesi Taklimat bagi sebutharga 2019/B118 dan 2019/B125 adalah DIWAJIBKAN. PENAMA DALAM SIJIL SAHAJA yang dibenarkan hadir ke Sesi Taklimat hendaklah Diwajibkan membawa seperti berikut:-

  (i)   Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia
  (ii)  Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia (KKM)
  (iii) Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM),
  (iv) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan(SPKK),
  (v)  Sijil Perakuan Pendaftaran(CIDB),
  (vi) Cop Syarikat (Rubber Stamp).

 3. Petender yang gagal mengemukakan perkara-perkara di atas tidak dibenarkan untuk mengikuti sesi taklimat.

 4. Bagi pembelian dokumen sebutharga, petender/wakil hendaklah mendaftar terlebih dahulu secara’online’ di laman http://eperolehan.dbkl.gov.my. Petender hendaklah memastikan sijil yang didaftarkan di e-perolehan DBKL masih berkuatkuasa semasa memohon tawaran.

 5. Pendaftaran kontraktor secara online perlu disahkan terlebih dahulu di kaunter Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur. Petender hendaklah membawa sijil asal dan salinan:-

  1. Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
  2. Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)
  3. Sijil Perakuan Pendaftaran (CIDB)
  4. Pengiktirafan Bumiputera dengan BPKU dan Sijil Kementerian Kewangan dan Taraf Bumiputera (KKM) bagi proses pengesahan.

 6. Dokumen sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul No. Sebutharga dan tajuk kerja berkaitan dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga tersebut di Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali.

 7. Datuk Bandar Kuala Lumpur tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau mana-mana tawaran juapun.

 8. Sekiranya petender tidak mendapat sebarang jawapan daripada Datuk Bandar Kuala Lumpur dalam tempoh enam (6) bulan daripada tarikh iklan ditutup maka tawaran dianggap tidak berjaya.