Friday, 3rd April 2020 [ 2:57:53 PM ]
A- A A+

Default ThemeGreen ThemeRed ThemeYellow Theme

Print

Kenyataan Sebutharga Bil.4/2020

Tarikh Iklan Sebutharga : 28 Februari 2020

Datuk Bandar Kuala Lumpur mempelawa kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) atau Bumiputera Berdaftar Dengan CIDB yang beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Negeri Sembilan sahaja mempunyai kod bidang berkaitan dan yang masih berkuatkuasa dibenarkan membuat tawaran bagi kerja berikut:

BIL. SEBUTHARGA

BUTIR-BUTIR SEBUTHARGA

KELAYAKAN PETENDER

TARIKH SEBUTHARGA DIBUKA DAN SEBUTHARGA DITUTUP

HARGA DOKUMEN

 

2020/B054

Kerja-Kerja Menyelenggara Sistem Lif Berjenama Kone Di Jejantas Hospital Kuala Lumpur Bagi Tempoh Dua (2) Tahun.

Bumiputera Berdaftar Dengan CIDB
(Beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Gred G2/G3/G4/G5/G6/G7

Kategori ME Pengkhususan M03

 

Tarikh Sebutharga Dibuka
28 Februari 2020 (Jumaat)

Tarikh Sebutharga Ditutup
12 Mac 2020 (Khamis)

RM50.00

 

2020/B055

Supply And Delivery One (1) Unit Forklift 3.5 Ton For Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

Bumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru

110201

 

Tarikh Sebutharga Dibuka
28 Februari 2020 (Jumaat)

Tarikh Sebutharga Ditutup
12 Mac 2020 (Khamis)

RM50.00

2020/B056

Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Kawalan Pembangunan (SKP) Jabatan Perancangan Bandaraya, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Untuk Tempoh Dua (2) Tahun.

Bumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor Sahaja)

Kod Bidang Baru

210101 atau 210102 dan 210103 dan 210104 dan 210106 atau 210107 dan 210110

 

Tarikh Sebutharga Dibuka
28 Februari 2020 (Jumaat)

Tarikh Sebutharga Ditutup
12 Mac 2020 (Khamis)

 RM50.00

2020/B057

Mengkaji, Membangun, Merekabentuk, Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujitauliah, Mendokumentasi, Melatih, Menyelenggara, Memberi Sokongan Teknikal Dan Jaminan Bagi Sistem Chatbot Untuk Pusat Panggilan Setempat, Jabatan Perancangan Korporat, DBKL.

Bumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

Kod Bidang Baru

210102 atau 210103 atau 210104 atau 210105 atau 210106 atau 210107 atau 210109

 

Tarikh Sebutharga Dibuka
28 Februari 2020 (Jumaat)

Tarikh Sebutharga Ditutup
12 Mac 2020 (Khamis)

 RM50.00

2020/B058

Membekal Dan Menghantar Bekalan Makanan Untuk Program 1 Komuniti 1 Kitar Semula Di Jabatan Kesihatan Dan Alam Sekitar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Bagi Tempoh Satu (1) Tahun.

 

Bumiputera Berdaftar Dengan KKM

(Beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja),

Kod Bidang Baru

040101 atau 040102 atau 040103
Tarikh Sebutharga Dibuka
28 Februari 2020 (Jumaat)

Tarikh Sebutharga Ditutup
5 Mac 2020 (Khamis)

RM50.00
 1. Bagi pembelian dokumen sebutharga, petender/wakil hendaklah mendaftar terlebih dahulu secara ’Online di laman https://eperolehan.dbkl.gov.my. Petender hendaklah memastikan Sijil yang didaftarkan di e-perolehan DBKL masih berkuatkuasa semasa memohon tawaran.
   
 2. Pendaftaran kontraktor secara online perlu disahkan terlebih dahulu di kaunter Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur. Petender hendaklah membawa sijil asal dan salinan:
   1. Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM),
   2. Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK),
   3. Sijil Perakuan Pendaftaran (CIDB),
   4. Pengiktirafan Bumiputera dengan BPKU dan Sijil Kementerian Kewangan dan Taraf Bumiputera (KKM) bagi proses pengesahan.
 3. Dokumen sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul No. Sebutharga dan tajuk kerja berkaitan dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga tersebut di Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali.
   
 4. Datuk Bandar Kuala Lumpur tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau mana-mana tawaran juapun.
   
 5. Sekiranya petender tidak mendapat sebarang jawapan daripada Datuk Bandar Kuala Lumpur dalam tempoh enam (6) bulan daripada tarikh iklan ditutup maka tawaran dianggap tidak berjaya.