Khamis, 21 November 2019 [ 8:16:56 AM ]
A- A A+

Default ThemeGreen ThemeRed ThemeYellow Theme

Cetak

Kenyataan Sebutharga Bil. 27/2019

Tarikh Iklan Sebutharga : 20 November 2019

Datuk Bandar Kuala Lumpur mempelawa kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) atau Bumiputera Berdaftar Dengan CIDB yang beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Selangor sahaja mempunyai kod bidang berkaitan dan yang masih berkuatkuasa dibenarkan membuat tawaran bagi kerja berikut:

BIL. SEBUTHARGA

BUTIR-BUTIR SEBUTHARGA

KELAYAKAN PETENDER

TARIKH SEBUTHARGA DIBUKA DAN SEBUTHARGA DITUTUP

HARGA DOKUMEN

 

2019/B150SS

Membekal Dan Menghantar Cenderahati Payung (Automatic Open) Sempena Bulan Membayar Cukai Taksiran Dan Cenderahati Jute Bag Kepada Pelanggan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Yang Mendaftar ID Pelanggan Bagi Penggunaan DBKL Customer Self Service Portal (CSSP) Selama Satu (1) Tahun

Bumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Selangor Sahaja),

Kod Bidang Baru 030201

Tarikh Sebutharga Dibuka
20 November 2019 (Rabu)

Tarikh Sebutharga Ditutup
3 Disember 2019 (Selasa)

RM50.00

 

2019/B187

Cadangan tawaran Penyewaan, Pengurusan Dan Operasi Tempat Letak Kereta Tepi jalan Di Mutir Raya, Cheras Kuala Lumpur

Bumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja),

Kod Bidang Baru 221510

Tarikh Sebutharga Dibuka
20 November 2019 (Rabu)

Tarikh Sebutharga Ditutup
3 Disember 2019 (Selasa)

RM50.00

 2019/B188 Dokumen Sebutharga Kerja - Kerja Pembersihan Medan Selera PPR Seri Pantai, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Untuk Tempoh Dua (2) Tahun

Bumiputera Berdaftar Dengan KKM
(Beralamat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja),

Kod Bidang Baru 221001 atau 221002 atau 221003

Tarikh Taklimat Tapak
27 November 2019 (Rabu)

9.30 Pagi – 10.30 Pagi
Dewan Blok 102, PPR Seri Pantai, Jalan Pantai Dalam, 59200 Kuala Lumpur

Tarikh Sebutharga Ditutup
10 Disember 2019 (Selasa)

 RM50.00
 1. Dokumen sebutharga 2019/B188 boleh dibeli secara ’Online di laman https://eperolehan.dbkl.gov.my selepas Sesi Taklimat Tapak.
 2. Kehadiran ke Sesi Taklimat bagi sebutharga 2019/B188 adalah DIWAJIBKAN. PENAMA DALAM SIJIL SAHAJA yang dibenarkan hadir ke Sesi Taklimat hendaklah diwajibkan membawa seperti berikut:-
  1. Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia (KKM)
  2. Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia (KKM)
  3. Cop Syarikat (Rubber Stamp)
 3. Petender yang gagal mengemukakan perkara-perkara di atas tidak dibenarkan untuk mengikuti sesi taklimat.
 4. Bagi pembelian dokumen sebutharga, petender/wakil hendaklah mendaftar terlebih dahulu secara ’Online di laman https://eperolehan.dbkl.gov.my. Petender hendaklah memastikan Sijil yang didaftarkan di e-perolehan DBKL masih berkuatkuasa semasa memohon tawaran.
 5. Pendaftaran kontraktor secara online perlu disahkan terlebih dahulu di kaunter Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur. Petender hendaklah membawa sijil asal dan salinan
  1. Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM),
  2. Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK),
  3. Sijil Perakuan Pendaftaran (CIDB),
  4. Pengiktirafan Bumiputera dengan BPKU dan Sijil Kementerian Kewangan dan Taraf Bumiputera (KKM) bagi proses pengesahan.
 6. Dokumen sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul No. Sebutharga dan tajuk kerja berkaitan dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga tersebut di Jabatan Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Perolehan, Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali.
 7. Datuk Bandar Kuala Lumpur tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau mana-mana tawaran juapun.
 8. Sekiranya petender tidak mendapat sebarang jawapan daripada Datuk Bandar Kuala Lumpur dalam tempoh enam (6) bulan daripada tarikh iklan ditutup maka tawaran dianggap tidak berjaya.