Economic Planning and Development Department

Tajuk
Borang Permohonan Untuk Pembinaan Struktur Telekomunikasi Tiang Lampu Dwifungsi
1 file(s) 4 downloads
18 October 2021
Borang Permohonan Perkongsian Tapak Struktur Telekomunikasi Atas Bangunan
1 file(s) 3 downloads
18 October 2021
Borang Penetapan Unit Kuota Bumiputera
1 file(s) 27 downloads
28 July 2021
Borang Senarai Semak dan Borang Permohonan Pelepasan Unit Kuota Bumiputera
1 file(s) 19 downloads
30 June 2021
Borang Pindah Milik BPU-A
1 file(s) 77 downloads
3 June 2020
Senarai Semak Pindah Milik (Bahagian Penswastaan & Usahawan)
1 file(s) 47 downloads
3 June 2020
Borang Permohonan Struktur Telekomunikasi Atas Tanah
1 file(s) 64 downloads
3 June 2020
Borang Permohonan Pembaharuan Permit Sementara Struktur Telekomunikasi Di Kuala Lumpur
1 file(s) 56 downloads
3 June 2020
Borang Permohonan Struktur Telekomunikasi Low Impact Network Facilites (Permohonan Baru)
1 file(s) 41 downloads
3 June 2020
Borang Pengemukaan Permohonan Program Pemutihan Untuk Pembinaan Struktur Telekomunikasi Tahun 2020 Atas Tanah Di Kuala Lumpur
1 file(s) 26 downloads
3 June 2020
Borang Pengemukaan Permohonan Program Pemutihan Untuk Pembinaan Struktur Telekomunikasi Tahun 2020 Atas Bangunan Di Kuala Lumpur
1 file(s) 27 downloads
3 June 2020
en_GBEN