Senarai Perundangan

Akta Ibu Kota Persekutuan 1960 (AKTA 190)
Akta Bandaraya Kuala Lumpur 1971 (AKTA 59)
BIL. AKTA PERUNDANGAN SUBSIDIARI NO. WARTA
(2) Akta Bandaraya Kuala Lumpur 1971 (AKTA 59) -Tiada- -Tiada- -Tiada-
Akta Perlembagaan (Pindaan) (No. 2) 1973 (AKTA A206)
BIL. AKTA PERUNDANGAN SUBSIDIARI NO. WARTA
(3) Akta Perlembagaan (Pindaan) (No. 2) 1973 (AKTA A206) -Tiada- -Tiada- -Tiada-
Akta Kerajaan Tempatan 1976 (AKTA 171)
BIL. AKTA PERUNDANGAN SUBSIDIARI NO. WARTA
(4) Akta Kerajaan Tempatan 1976 (AKTA 171) (1) Bayaran-Bayaran Yang Kena Dibayar Untuk Kelewatan Membayar Kadar P.U. (B)698/1976
(2) Bayaran-Bayaran Bagi Waran Tahanan P.U. (B)699/1976
(3) UUK (Lembu Kerbau) Perbandaran Kuala Lumpur 1968 P.U.(A)3/1968
(4) UUK Pengendali Makanan (WP) 1979 P.U.(A)327/1979
(5) UUK Kolam Renang (WP) 1981 P.U. (A) 276/1981
(6) UUK Pemungutan, Pembuangan & Pelupusan Sampah-Sarap (WP) 1981 P.U. (A) 378/1981
(7) Pemberitahuan Mengenai Fi Bagi Pelupusan Sampah Sarap Di Longgokan Sampah P.U. (B) 218/1995
(8) UUK Iklan (WP) 1982 P.U. (A) 187/1982
(9) UUK Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (WP) 1982 P.U. (A) 208/1982
(10) Pengisytiharan Di Bawah Seksyen 81(K) P.U. (B) 295/1985
(11) UUK Kerajaan Tempatan (Mengkompaunkan Kesalahan-Kesalahan) (WPKL) 1986 P.U. (A) 241/1986
(12) UUK Tandas Awam (WPKL) 1986 P.U. (A) 242/1986
(13) UUK Tandas Awam (WPKL) 2007 - Caj Bagi Penggunaan Tandas Awam P.U. (B) 326/2007
(14) Kaedah-Kaedah Pegawai DBKL (Kelakuan & Tatatertib) 1989 P.U. (A) 171/1989
(15) UUK Kerajaan Tempatan (Iklan Pilihanraya)(WPKL) 1990 P.U. (A) 311/1990
(16) UUK Pelesenan Anjing & Rumah Pembiakan Anjing (WPKL) 1991 P.U. (A) 470/1991
(17) UUK Vandalisme (WPKL) 1991 P.U. (A) 51/1991
(18) Kaedah-Kaedah Pegawai Penguatkuasa DBKL (Kelakuan & Tatatertib) 1992 P.U. (A) 57/1992
(19) UUK Kerajaan Tempatan (Dataran Merdeka)(WPKL) 1992 P.U. (A) 304/1992
(20) UUK Pengangkutan Bahan (WPKL) 1997 P.U. (A) 498/1997
(21) UUK Perumahan Awam (WPKL) 2000 P.U. (A) 468/2000
(22) UUK Pasar Borong (WPKL) 2002 P.U. (A) 278/2002
(23) UUK Taman (WPKL) 2012 P.U. (A) 21/2012
(24) UUK Krematorium (WPKL) 2013 P.U. (A) 362/2013
(25) UUK Pelesenan Tred, Perniagaan & Perindustrian (WPKL) 2016 P.U. (A) 230/2016
(26) UUK Pelesenan Pasar (WPKL) 2016 P.U. (A) 255/2016
(27) UUK Pelesenan Penjaja (WPKL) 2016 P.U. (A) 343/2016
(28) UUK Pelesenan Petempatan Makanan (WPKL) 2016 P.U. (A) 361/2016
(29) UUK Larangan Meludah (WPKL) 2017 P.U. (A) 76/2017
Akta (Perancangan) Wilayah Persekutuan 1982 (AKTA 267)
BIL. AKTA PERUNDANGAN SUBSIDIARI NO. WARTA
(6) Akta (Perancangan) Wilayah Persekutuan 1982 (AKTA 267) (1) Kaedah-Kaedah Ranchangan (Pembangunan) 1970 P.U. (A) 7/1971
(2) Kaedah-Kaedah (Perancangan) (Zon dan Kepadatan) Wilayah Persekutuan 1985 P.U. (A) 501/1985
(3) Pengecualian Di Bawah Kaedah 14 Kaedah-Kaedah Ranchangan (Pembangunan) 1970 P.U. (B) 397/1996
(4) Kaedah-Kaedah (Perancangan)(Lembaga Rayuan) Wilayah Persekutuan 1997 P.U. (A) 376/1997
(5) Kaedah-Kaedah (Perancangan) WPKL (Tatacara Untuk Pemulangan Caj Pembangunan) 2007 P.U. (A) 380/2007
(6) Kaedah-Kaedah (Perancangan) Caj Pembangunan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2013 P.U. (A) 246/2013
(7) Kaedah-Kaedah (Perancangan) Wilayah Persekutuan (Pengkompaunan Kesalahan) 2015 P.U. (A) 171/2015
(8) Kaedah-Kaedah (Perancangan) Wilayah Persekutuan (Kelas Kegunaan Tanah Dan Bangunan) (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2018) P.U. (A) 276/2018
(9) Kaedah-Kaedah (Perancangan) Wilayah Persekutuan (Fi Bagi Pembelian Pelan Tempatan) 2018 P.U. (A) 273/2018
(10) Pemberitahuan Mengenai Penerimaan Draf Pelan Bandar Raya Kuala Lumpur 2020 P.U. (B) 611/2018
(11) Notis Cadangan Bagi Perubahan Pelan Tempatan Bagi WPKL - Perubahan 1 P.U. (B) 549/2019
(12) Kaedah-Kaedah (Perancangan) WP (Fi Bagi Pembelian Draf Cadangan Bagi Perubahan Pelan Tempatan) 2019 - Perubahan 1 P.U. (A) 290/2019
(13) Notis Cadangan Bagi Perubahan Pelan Tempatan WPKL - Perubahan 2 P.U. (B) 104/2020
(14) Kaedah-Kaedah (Perancangan) WP (Fi Bagi Pembelian Draf Cadangan Bagi Perubahan Pelan Tempatan) 2020 -Perubahan 2 P.U. (A) 52/2020
(15) Notis Penyediaan Draf Pelan Struktur P.U. (B) 116/2020
(16) Kaedah-Kaedah (Perancangan) Wilayah Persekutuan (Fi Bagi Pembelian Draf Pelan Struktur) 2020 P.U. (A) 59/2020
(17) Notis Pelanjutan Tempoh Bantahan P.U. (B) 178/2020
(18) Notis Pelanjutan Tempoh Bantahan P.U. (B) 201/2020
(19) Pemberitahuan Penerimaan Draf Cadangan Bagi Perubahan Pelan Tempatan WPKL - Perubahan 1 P.U. (B) 299/2020
(20) Kaedah-Kaedah (Perancangan) WP (Fi Bagi Pembelian Pelan Tempatan (Perubahan)) 2020 - Perubahan 1 P.U. (A) 194/2020
(21) Notis Cadangan Bagi Perubahan Pelan tempatan Bagi WPKL - Perubahan 3 P.U. (B) 331/2020
(22) Kaedah-Kaedah (Perancangan) WP (Fi Bagi Pembelian Draf Cadangan Bagi Perubahan Pelan Tempatan)( No. 2) 2020 - Perubahan 3 P.U. (A) 206/2020
(23) Pemberitahuan Penerimaan Draf Cadangan Bagi Perubahan Pelan Tempatan Bagi WPKL - Perubahan 2 P.U. (B) 635/2020
(24) Kaedah-Kaedah (Perancangan) WP (Fi Bagi Pembelian Pelan Tempatan (Perubahan)(No. 2)) 2020 - Perubahan 2 P.U. (A) 339/2020
(25) Pemberitahuan Penerimaan Draf Cadangan Bagi Perubahan Pelan Tempatan Bagi WPKL P.U. (B) 258/2021
(26) Kaedah-Kaedah (Perancangan) WP (Fi Bagi Pembelian Pelan Tempatan (Perubahan 3)(Bahagian 1)) 2021 P.U. (A) 221/2021
(27) Pemberitahuan Penerimaan Draf Cadangan Bagi Perubahan Pelan Tempatan Bagi WPKL - Perubahan 3, Bahagian II P.U. (B) 407/2021
(28) Kaedah-Kaedah (Perancangan) WP (Fi Bagi Pembelian Pelan Tempatan (Perubahan 3)(Bahagian II)) 2021 P.U. (A) 326/2021
(29) Notis Cadangan Bagi Perubahan Pelan Tempatan Bagi WPKL - Perubahan 4 P.U. (B) 132/2022
(30) Kaedah-Kaedah (Perancangan) WP (Fi Bagi Pembelian Draf Cadangan Bagi Perubahan Pelan Tempatan) (Perubahan 4) 2022 - Perubahan 4 P.U. (A) 40/2022
(31) Kaedah-Kaedah (Perancangan) Wilayah Persekutuan (Fi Bagi Pembelian Pelan Tempatan (Perubahan 4) 2023 - Perubahan 4 P.U. (A) 314/2023
(32) Pemberitahuan Penerimaan Draf Cadangan Bagi Perubahan Pelan Tempatan Bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur - Perubahan 4 P.U.(B) 462/2023
(33) Kaedah-Kaedah (Perancangan) Wilayah Persekutuan (Fi Bagi Pembelian Pelan Struktur) 2023 -PSKL 2040 P.U. (A) 318/2023
(34) Pemberitahuan Kelulusan Draf Pelan Struktur Bagi Wilayah Persekutuan -PSKL 2040 P.U.(B) 469/2023
(35) Kaedah-Kaedah (Perancangan) Wilayah Persekutuan (Fi Bagi Pembelian Draf Pelan Tempatan Kuala Lumpur 2040) 2024 -PTKL 2040 P.U.(A) 22/2024
(36) Notis Penyediaan Draf Pelan Tempatan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur -PTKL 2040 P.U.(B) 43/2024
(37) Notis Pelanjutan Tempoh Bantahan -PTKL 2040 P.U.(B) 70/2024
(38) Notis Pelanjutan Tempoh Bantahan 2 -PTKL2040 P.U.(B) 119/2024
Akta Hiburan (WPKL) 1992 (AKTA 493)
Akta Hotel (WPKL) 2003 (AKTA 626)
BIL. AKTA PERUNDANGAN SUBSIDIARI NO. WARTA
(9) Akta Hotel (WPKL) 2003 (AKTA 626) (1) Peraturan-Peraturan Hotel (WPKL)(Pengkompaunan Kesalahan) 2013 P.U. (A) 283/2013

Hubungi Kami

Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut 50350 Kuala Lumpur, Malaysia

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.

3687428
Jumlah Pelawat
Paparan terbaik menggunakan pelayar Mozilla Firefox , Google Chrome, Internet Explorer 11 ke atas

Hak Cipta Terpelihara © 2023- Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL)

Kemaskini terakhir: 

16-06-2024
Portal Rasmi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur | Senarai Perundangan

Hubungi Kami

Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut 50350 Kuala Lumpur, Malaysia

Paparan terbaik menggunakan pelayar Mozilla Firefox , Google Chrome, Internet Explorer 11 ke atas

Hak Cipta Terpelihara © 2023- Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL)

Portal Rasmi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur | Senarai Perundangan
Skip to content