JABATAN PENGUATKUASAAN

- Depoh Simpanan Kenderaan Ditunda / Unit Tunda
- Bilik Radio (24 Jam)
- Bahagian Kompaun
- Skuad Penyelamat (24 Jam)

 

03 4041 7705 / 013-6663255
03-40244424
03-40267248
03-40268323

JABATAN PEMBANGUNAN LANDSKAP DAN REKREASI

- Unit Pokok

 

03-26934132

JABATAN PENGANGKUTAN BANDAR


- ITIS

 


03-89474002

JABATAN PERANCANGAN KORPORAT

- Seksyen Khidmat Pelanggan

 

03-26179930

JABATAN PERANCANGAN BANDARAYA

- Kaunter OSC

 

03-20282921 / 03-20282942

JABATAN PENGURUSAN PERUMAHAN DAN PEMBANGUNAN KOMUNITI

- Bilik Gerakan (24 Jam) Penyelenggaraan Rumah

 

03-92261112 / 03-92261312 / 03-92263112

JABATAN KESIHATAN & ALAM SEKITAR

- Skuad Kecemasan (24 Jam) Bahagian Alam Sekitar.
- Unit Pengesahan Kematian

 

03-92843434
03-20275300

JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL

- Bahagian Pengangkutan
- Bahagian Bengkel

 

03-92060233
03-92060288

ms_MYMS