JABATAN PENGUATKUASAAN

- Menara Jabatan Penguatkuasaan
- Bilik Radio (24 Jam)
- Depoh Simpanan Kenderaan Ditunda (Kaunter Tuntutan)
- Depoh Simpanan Kenderaan Ditunda (Kaunter Pentadbiran)
- Unit Pengurusan Sitaan
- Skuad Penyelamat

 

03-40106000
03-40106273
03-40244424
03-40267223
03-92822540
03-40106337

JABATAN PEMBANGUNAN LANDSKAP DAN REKREASI

- Unit Pokok

 

03-26934132

JABATAN PENGANGKUTAN BANDAR


- Kuala Lumpur Command & Control Centre (KLCCC)

 


03-89474002

JABATAN PERANCANGAN KORPORAT

- Seksyen Khidmat Pelanggan

 

03-26179930

JABATAN PERANCANGAN BANDARAYA

- Kaunter OSC

 

03-20282921 / 03-20282942

JABATAN PENGURUSAN PERUMAHAN DAN PEMBANGUNAN KOMUNITI

- Bilik Gerakan (24 Jam) Penyelenggaraan Rumah

 

03-92261112 / 03-92261312 / 03-92263112

JABATAN KESIHATAN & ALAM SEKITAR

- Skuad Kecemasan (24 Jam) Bahagian Alam Sekitar.
- Unit Pengesahan Kematian

 

03-92843434
03-20275300

JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL

- Bahagian Pengangkutan
- Bahagian Bengkel

 

03-92060233
03-92060288

Skip to content