Ahli Lembaga Penasihat Bandaraya

YBHG. DATUK HJ. MAHADI BIN
CHE NGAH

Pengerusi

YAD. Dato’ Setia Diraja Dato’ Abdul Ghani bin Haji Pateh Akhir

Ahli Lembaga Penasihat Bandaraya

YBhg. DATUK SERI JOHARI BIN ABDUL GHANI

Ahli Lembaga Penasihat Bandaraya

YBhg. Datuk zainal abidin bin mohd rafique

Ahli Lembaga Penasihat Bandaraya

YBhg. datuk rajah a/l symon

Ahli Lembaga Penasihat Bandaraya

YBhg. DaTUK LAU BENG WEI

Ahli Lembaga Penasihat Bandaraya

Ybhg. dato' shabaruddin bin ibrahim

Ahli Lembaga Penasihat Bandaraya

YBHG. DATO' TPr DR. DOLBANI BIN MIJAN

Ahli Lembaga Penasihat Bandaraya

YBHG. DATUK nicole wong siaw ting

Ahli Lembaga Penasihat Bandaraya

YBHG. KAPTEN (B) DATUK muhammad suhaimi bin yahya

Ahli Lembaga Penasihat Bandaraya

Ybrs. encik azhar bin yahya

Ahli Lembaga Penasihat Bandaraya

YBHG. DATUK HAJAH ROSIDA BINTI JAAFAR

Ahli Lembaga Penasihat Bandaraya

ms_MYMS