Ahli Lembaga Penasihat Bandaraya

YBHG. DATUK TPR HJ. MAHADI BIN
CHE NGAH

Pengerusi

YAD. Dato’ Setia Diraja Dato’ Abdul Ghani bin Haji Pateh Akhir

Ahli Lembaga Penasihat Bandaraya

YBhg. Dato' Ismail bin Ngah

Ahli Lembaga Penasihat Bandaraya

YBhg. Dato' MAT AMIR BIN JAFFAR

Ahli Lembaga Penasihat Bandaraya

YBhg. Dato' OTHMAN BIN SEMAIL

Ahli Lembaga Penasihat Bandaraya

YBhg. DATUK SERI JOHARI BIN ABDUL GHANI

Ahli Lembaga Penasihat Bandaraya

YBhg. Datuk zainal abidin bin mohd rafique

Ahli Lembaga Penasihat Bandaraya

YBhg. datuk rajah a/l symon

Ahli Lembaga Penasihat Bandaraya

YBhg. DaTUK LAU BENG WEI

Ahli Lembaga Penasihat Bandaraya

Ybhg. dato' shabaruddin bin ibrahim

Ahli Lembaga Penasihat Bandaraya

YBhg. Dato' tpr dr. dolbani bin mijan

Ahli Lembaga Penasihat Bandaraya

YBrs. puan nicole wong siaw ting

Ahli Lembaga Penasihat Bandaraya

YBrs. encik muhammad suhaimi bin yahya

Ahli Lembaga Penasihat Bandaraya

Ybrs. encik azhar bin yahya

Ahli Lembaga Penasihat Bandaraya

ms_MYMS
en_GBEN ms_MYMS