Piagam Pelanggan

Pembangunan

Mengeluarkan keputusan kepada pemohon bagi cadangan pembangunan yang diterima di Urusetia Pusat Setempat (OSC) tidak melebihi dari tempoh yang ditetapkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) mengikut jenis permohonan seperti berikut:

 1. Permohonan 4 serentak
 2. Permohonan 3 serentak (melibatkan perihal tanah)
 3. Permohonan 3 serentak (tidak melibatkan perihal tanah)
 4. Permohonan 2 serentak (melibatkan perihal tanah)
 5. Permohonan 2 serentak (tidak melibatkan perihal tanah)
 6. Kelulusan Kebenaran Rancangan)

Perniagaan

Memudah dan menggalakkan urusan perniagaan serta menjamin keselamatan pengguna melalui pengamalan aktiviti perniagaan berkualiti bagi menjana pertumbuhan ekonomi berprestasi tinggi di ibu kota.

 1. Memastikan permohonan lesen baru yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diproses mengikut tempoh yang ditetapkan dalam tempoh 14-30 hari.
 2. Memastikan permohonan lesen pembaharuan yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diproses mengikut tempoh yang ditetapkan dalam tempoh 1-30 hari.
 3. Memastikan permohonan pembatalan lesen yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diproses mengikut tempoh yang ditetapkan dalam tempoh 1 hari.

 

Prasarana

 1. Mengendalikan sistem operasi kawalan lampu isyarat berkomputer selama 24 jam sehari.
 2. Membaiki jalan berlubang di dalam kawasan Pusat Bandar dalam tempoh 24 jam dari masa penemuan kerosakan.
 3. Memastikan semua aduan kerosakan kecemasan yang melibatkan nyawa dan harta benda diambil tindakan dalam tempoh 24 jam selepas aduan diterima.
 4. Memastikan semua kerosakan selain kes kecemasan diambil tindakan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh aduan diterima.

Perumahan Rakyat

Surat tawaran penyewaan Perumahan Awam (PA) dan Projek Perumahan Rakyat (PPR) bagi kategori awam akan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja selepas selesai dibaikpulih.

Aduan

Memastikan maklum balas awal kepada pengadu diberikan dalam tempoh 24 jam dan maklum balas mengenai status pelaksanan tindakan ke atas aduan diberikan selewat-lewatnya dalam tempoh 3 hari daripada tarikh penerimaan aduan dan membuat susulan sehingga selesai.

Perkhidmatan Online

Memastikan semua perkhidmatan online dapat dicapai secara berterusan (24jam x 7 hari).

Tuntutan

Menyediakan bayaran dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen tuntutan yang lengkap.

Pemeriksaan Bangunan

Mengeluarkan Sijil Penyempurnaan Pemeriksaan (Pemeriksaan Bangunan Secara Berkala) dalam tempoh 14 hari dari tarikh pematuhan sepenuhnya.

Aktiviti Hiburan & Sukan

Permohonan aktiviti kebudayaan dan kesenian, muzik dan sukan diberi maklumbalas dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

Bantahan Cukai Taksiran

Mengeluarkan keputusan Pendengaran Bantahan Cukai Taksiran dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh pendengaran bantahan.

Perolehan

Memaparkan Senarai Petender yang berjaya di laman WEB DBKL dalam tempoh empat (14) hari bekerja selepas Mesyuarat Sebut Harga / Lembaga Perolehan bersidang.

Skip to content