Jabatan Kejuruteraan Awam dan Saliran

Tajuk
1 Panduan Kepada Pemohon (Permohonan Permit Korekan Utiliti Di Dalam Rizab Jalan Awam, Kuala Lumpur)
1 file(s) 1523 downloads
13 January 2023
2 PKU-01 Senarai Semak Permohonan Permit Korekan
1 file(s) 1861 downloads
3 November 2021
3 PKU-02 Permohonan Permit Korekan Dan Pra Kiraan Deposit
1 file(s) 1636 downloads
3 November 2021
4 PKU-03 Pengesahan Pelantikan Firma Perunding Kejuruteraan Awam Bertauliah
1 file(s) 1114 downloads
3 November 2021
5 PKU-04 Pengemukaan Pelan-Pelan Korekan Kerja-Kerja Utiliti Dan Akujanji
1 file(s) 1144 downloads
3 November 2021
6 PKU-05 Borang Butiran Pembayaran Permit Korekan Utiliti Di Dalam Rezab Jalan Awam
1 file(s) 1134 downloads
3 November 2021
7 PKU-06 Notis Memulakan Kerja Korekan, Senarai Semak Mula Kerja Dan Akujanji Pemohon
1 file(s) 1059 downloads
3 November 2021
8 PKU-07 Permohonan Lanjutan Permit Korekan Jalan
1 file(s) 1002 downloads
3 November 2021
9 PKU-08 Notis Makluman Siap Kerja Korekan / Permohonan Permit Kerja Baikpulih
1 file(s) 1012 downloads
3 November 2021
10 PKU-09 Pengesahan Jurutera Perunding Awam Ke Atas Keseluruhan KerjaKerja Korekan Jalan Dan Timbusan Bahan Korekan
1 file(s) 926 downloads
8 November 2021
11 PKU-10 Senarai Semak Permohonan Pemulangan Deposit Permit Korekan Jalan
1 file(s) 1006 downloads
8 November 2021
12 PKU-11 Senarai Semak Permohonan Kebenaran Serta-Merta Kerja Kecemasan
1 file(s) 530 downloads
8 November 2021
13 PKU-12 Permohonan Kebenaran Serta-Merta Kerja Kecemasan
1 file(s) 508 downloads
8 November 2021
14 PKU-13 Permohonan Lain-Lain Permit Di Dalam Rizab Jalan Awam
1 file(s) 578 downloads
8 November 2021
15 Lampiran PKU-1 Syarat – Syarat Permit Untuk Melakukan Kerja Korekan Bagi Pemasangan Perkhidmatan Utiliti Di Dalam Rezab Jalan Awam, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
1 file(s) 852 downloads
8 November 2021
16 Lampiran PKU-2 Contoh Pelan Piawai Kerja-Kerja Korekan Terbuka, Horizontal Directional Drilling, Pipe Jacking dan Microtrenching
1 file(s) 889 downloads
9 November 2021
17 Lampiran PKU-3 Penentuan Kadar Caj Dan Kaedah Kerja Baikpulih Jalan
1 file(s) 638 downloads
9 November 2021
18 Lampiran PKU-4 Contoh Papan Pemberitahuan Kerja Di Dalam Rizab Jalan Awam DBKL
1 file(s) 472 downloads
9 November 2021
19 Lampiran PKU-5 Contoh Susunan Tipikal Papan Tanda Amaran Serta Pengurusan Trafik Semasa Melakukan Kerja Di Dalam Rizab Jalan Awam
1 file(s) 455 downloads
9 November 2021
20 Lampiran PKU-6 Precast Concrete Slab (Gred 50) Utility Manhole
1 file(s) 506 downloads
9 November 2021
21 Lampiran PKU-7 Proses Kerja Korekan Dan Pembaikan Jalan Bagi Penyediaan Perkhidmatan Utiliti Di Dalam Rizab Jalan Awam
1 file(s) 634 downloads
9 November 2021
22 Lampiran PKU-8 Senarai Syarikat Skim Akreditasi Makmal Malaysia (SAMM) Dalam Menjalankan Ujian Tapak Dan Makmal Bagi Kerja-Kerja Turapan Jalan
1 file(s) 373 downloads
9 November 2021
23 Lampiran Tambahan 1 Borang Pengesahan Maklumat Syarikat / Individu (Borang EFT)
1 file(s) 389 downloads
9 November 2021
24 Lampiran Tambahan 2 Surat Akuan Sumpah (jika resit asal tiada)
1 file(s) 350 downloads
9 November 2021
Skip to content