Jabatan Pengangkutan Bandar

Tajuk
Laporan Keselamatan Pengurusan Lalulintas (TMSR) / Lampiran 29
1 file(s) 264 downloads
11 November 2021
Borang JPB/PAB
1 file(s) 1098 downloads
17 June 2020
Borang JPB/PPL/K30
1 file(s) 1106 downloads
11 November 2021
Borang JPB/PPL/L30
1 file(s) 888 downloads
11 November 2021
Senarai Semak Bagi Kelulusan Permohonan Permit Laluan Lori Angkut Bahan (Tanah, Pasir Dan Batuan)
1 file(s) 294 downloads
17 June 2020
Senarai Semak Bagi Kelulusan Permohonan Permit Laluan Lori Angkut Bahan (Konkrit)
1 file(s) 140 downloads
17 June 2020
Senarai Semak Bagi Kelulusan Permohonan Permit Laluan Lori Angkut Bahan (Sisa Bahan Runtuhan)
1 file(s) 162 downloads
17 June 2020
Borang JPB/JPKK
1 file(s) 1073 downloads
17 June 2020
Borang Permohonan Untuk Menggunakan Sebahagian Jalan Bagi Mendirikan Khemah Untuk Majlis
1 file(s) 1056 downloads
17 June 2020
Borang Permohonan Kebenaran Menggunakan Sebahagian Jalan / Siarkaki Bagi Tujuan Penggambaran
1 file(s) 253 downloads
17 June 2020
Borang JPB/GPKPB : Borang Permohonan Untuk Membina/Membuka Bonggol Jalan (Road Hump) Dan Lain-Lain Perabot Jalan Yang Berkaitan Di Dalam Kawasan Taman Perumahan Di Sekitar WPKL – Pindaan 2020
1 file(s) 392 downloads
17 June 2020
Garispanduan Dan Kaedah Perlaksanaan Bonggol Jalan (Road Hump) Di Kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Pindaaan 2020
1 file(s) 243 downloads
17 June 2020
Borang Permohonan Sewa Tempat Letak Kereta Bermusim / Harian Akta Pengangkutan Jalan 1987
1 file(s) 493 downloads
11 February 2021
Skip to content