Jabatan Pengangkutan Bandar

Tajuk
Laporan Keselamatan Pengurusan Lalulintas (TMSR) / Lampiran 29
1 file(s) 92 downloads
11 November 2021
Borang JPB/PAB
1 file(s) 640 downloads
17 June 2020
Borang JPB/PPL/K30
1 file(s) 598 downloads
11 November 2021
Borang JPB/PPL/L30
1 file(s) 515 downloads
11 November 2021
Senarai Semak Bagi Kelulusan Permohonan Permit Laluan Lori Angkut Bahan (Tanah, Pasir Dan Batuan)
1 file(s) 190 downloads
17 June 2020
Senarai Semak Bagi Kelulusan Permohonan Permit Laluan Lori Angkut Bahan (Konkrit)
1 file(s) 89 downloads
17 June 2020
Senarai Semak Bagi Kelulusan Permohonan Permit Laluan Lori Angkut Bahan (Sisa Bahan Runtuhan)
1 file(s) 111 downloads
17 June 2020
Borang JPB/JPKK
1 file(s) 392 downloads
17 June 2020
Borang Permohonan Untuk Menggunakan Sebahagian Jalan Bagi Mendirikan Khemah Untuk Majlis
1 file(s) 177 downloads
17 June 2020
Borang Permohonan Kebenaran Menggunakan Sebahagian Jalan / Siarkaki Bagi Tujuan Penggambaran
1 file(s) 135 downloads
17 June 2020
Borang JPB/GPKPB : Borang Permohonan Untuk Membina/Membuka Bonggol Jalan (Road Hump) Dan Lain-Lain Perabot Jalan Yang Berkaitan Di Dalam Kawasan Taman Perumahan Di Sekitar WPKL – Pindaan 2020
1 file(s) 226 downloads
17 June 2020
Garispanduan Dan Kaedah Perlaksanaan Bonggol Jalan (Road Hump) Di Kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Pindaaan 2020
1 file(s) 140 downloads
17 June 2020
Borang Permohonan Sewa Tempat Letak Kereta Bermusim / Harian Akta Pengangkutan Jalan 1987
1 file(s) 325 downloads
11 February 2021
Skip to content