Jabatan Perancangan Ekonomi dan Pembangunan

Tajuk
Borang Pengemukaan Permohonan Baru Untuk Perkongsian Tapak Struktur Telekomunikasi Atas Tanah Di Kuala Lumpur
1 file(s) 46 downloads
12 August 2022
Borang Permohonan Untuk Pembinaan Struktur Telekomunikasi Tiang Lampu Dwifungsi
1 file(s) 37 downloads
18 October 2021
Borang Permohonan Perkongsian Tapak Struktur Telekomunikasi Atas Bangunan
1 file(s) 51 downloads
12 August 2022
Borang Penetapan Unit Kuota Bumiputera
1 file(s) 72 downloads
28 July 2021
Borang Senarai Semak dan Borang Permohonan Pelepasan Unit Kuota Bumiputera
1 file(s) 52 downloads
30 June 2021
Borang Pindah Milik BPU-A
1 file(s) 104 downloads
3 June 2020
Senarai Semak Pindah Milik (Bahagian Penswastaan & Usahawan)
1 file(s) 63 downloads
3 June 2020
Borang Permohonan Struktur Telekomunikasi Atas Tanah
1 file(s) 106 downloads
3 June 2020
Borang Permohonan Pembaharuan Permit Sementara Struktur Telekomunikasi Di Kuala Lumpur
1 file(s) 98 downloads
3 June 2020
Borang Permohonan Struktur Telekomunikasi Low Impact Network Facilites (Permohonan Baru)
1 file(s) 67 downloads
3 June 2020
Borang Pengemukaan Permohonan Program Pemutihan Untuk Pembinaan Struktur Telekomunikasi Tahun 2020 Atas Tanah Di Kuala Lumpur
1 file(s) 52 downloads
3 June 2020
Borang Pengemukaan Permohonan Program Pemutihan Untuk Pembinaan Struktur Telekomunikasi Tahun 2020 Atas Bangunan Di Kuala Lumpur
1 file(s) 44 downloads
3 June 2020
Skip to content