Jabatan Perancangan Infrastruktur

Tajuk
Kiraan Yuran Kerja Tanah – Borang JPIF 7
1 file(s) 424 downloads
1 April 2021
Senarai Semak Pematuhan Kelulusan Pembinaan Jalan & Perparitan Di Tapak- Borang JPIF 6
1 file(s) 542 downloads
1 April 2021
Pengesahan Laporan / Ujian Di Tapak Dan Makmal- Borang JPIF 5
1 file(s) 386 downloads
1 April 2021
Permohonan Pemeriksaan Interim / Akhir – Borang JPIF 4
1 file(s) 380 downloads
1 April 2021
Pengesahan Perlantikan Permohonan Pelan – Pelan Kejuruteraan- Borang JPIF 3
1 file(s) 591 downloads
1 April 2021
Perakuan Kerja Tanah Kecil – Borang JPIF 2
1 file(s) 427 downloads
1 April 2021
Permohonan Pelan – Pelan Kejuruteraan – Borang JPIF 1
1 file(s) 841 downloads
1 April 2021
Senarai Semak Dokumen Bagi Permohonan Pelan Jalan Dan Perparitan (OSC) – Borang A3 (Pindaan 2018)
1 file(s) 1326 downloads
3 June 2020
Senarai Semak Dokumen Bagi Permohonan Pengecualian Pengemukaan Pelan Kerja Tanah – Borang A2 (Pindaan 2018)
1 file(s) 595 downloads
3 June 2020
Senarai Semak Dokumen Bagi Permohonan Pelan Kerja Tanah (OSC) – Borang A1 (Pindaan 2018)
1 file(s) 1129 downloads
3 June 2020
Borang Permohonan Surat Pengesahan Bagi Borang G17 Perakuan Berperingkat : Jalan Dan Parit SPP/CCC (Sijil Penyiapan Dan Pematuhan) – Borang JPIF 11
1 file(s) 828 downloads
1 April 2021
Permohonan Permit Laluan Lori Angkut Bahan Dengan DO
1 file(s) 309 downloads
3 June 2020
Permohonan Permit Laluan Lori Angkut Bahan (Konkrit)
1 file(s) 216 downloads
3 June 2020
Permohonan Permit Laluan Lori Angkut Bahan Tanpa DO
1 file(s) 210 downloads
3 June 2020
Borang Permohonan Penyerahan Jalan Awam
1 file(s) 540 downloads
3 June 2020
Panduan Mengisi Borang G17
1 file(s) 559 downloads
3 June 2020
Surat Pengesahan Pematuhan Kepada Serahan Sebahagian Tanah Bagi Tujuan Jajaran/Pelebaran Rezab Jalan Dan Rezab Parit/Sungai
1 file(s) 490 downloads
3 June 2020
Skip to content