Sistem Pengurusan Antirasuah

Sistem Pengurusan Antirasuah/Anti-Bribery Management Systems (ABMS) MS ISO 37001:2016 merupakan sistem kawalan dalaman sesebuah organisasi bagi mengesan, mencegah, mengendalikan, menguatkuasa, menilai serta menambahbaik langkah pengurusan antirasuah secara berkesan. DBKL dalam proses mendapatkan pensijilan ABMS di mana DBKL menekankan “Toleransi Sifar Terhadap Rasuah” dalam mana-mana perkhidmatan yang diberikan kepada pemegang taruh (stakeholders), rakan niaga dan orang awam.

Polisi-Polisi Sistem Pengurusan Antirasuah

DBKL ke arah Pensijilan MS ISO 37001:2016 Sistem Pengurusan Antirasuah / Anti-Bribery Management Systems (ABMS)
Toleransi Sifar Terhadap Rasuah
Komitmen Warga DBKL
Pengenalan ABMS
Peranan Warga DBKL terhadap ABMS
Larangan Menjadi Ejen
Poster Polisi Tiada Hadiah

SILA IMBAS DI SINI UNTUK SOAL SELIDIK ABMS DBKL

PAUTAN SOAL SELIDIK ABMS  https://forms.gle/wPcj3t94AmyXzRkB7

Skip to content