Saturday, 8th August 2020 [ 6:00:58 PM ]
A- A A+

Default ThemeGreen ThemeRed ThemeYellow Theme

Print

Perkhidmatan Kami COB

Objektif

Memastikan pemilik, pemaju, JMB dan MC melaksanakan dan menguatkuasakan segala peruntukan Akta 757 yang mula dikuatkuasakan pada 1 Jun 2015.

Fungsi

 1. Memantau pemfailan dan membuat semakan terhadap Jadual Petak dan unit syer yang diumpukkan bagi kawasan pemajuan baru / lama (jika berkenaan) oleh pihak Pemaju / JMB.

 2. Memantau penubuhan JMB kali pertama melalui pemfailan notis mengenai niat pemaju menyerahkan milikan kosong.

 3. Memantau penubuhan MC kali pertama setelah tamat tempoh permulaan iaitu sekurang-kurangnya satu perempat daripada unit syer agregrat telah dipindah milik.

 4. Memberi khidmat nasihat dan memantau perjalanan sesuatu mesyuarat agung selanjutnya yang diadakan oleh JMB/ MC.

 5. Memberikan khidmat nasihat mengenai permasalahan undang-undang / akaun / teknikal / pengurusan / penyenggaraan yang melibatkan Pemaju / JMB / MC dan bertindak sebagai ‘mediator’ sekiranya perlu.

 6. Memantau pemfailan akaun teraudit yang diperakui benar oleh Pemaju / JMB / MC.

 7. Memantau aduan teknikal / kerosakan yang melibatkan Pemaju / JMB / MC / pembeli / pemilik.

 8. Membuat lantikan dan memantau ejen pengurusan oleh COB.

 9. Melaksanakan tindakan penguatkuasaan.

 10. Memproses permohonan bersumpah untuk waran penahan oleh Pemaju / JMB / MC.

 11. Membuat semakan Undang-Undang Kecil Tambahan yang difailkan oleh Pemaju / JMB / MC.

 12. Mengemaskini daftar harta yang melibatkan JMB / MC.

 13. Melaksanakan latihan, program dan aktiviti yang melibatkan COB / JMB / MC / pembeli / pemilik.

 14. Menyediakan garis panduan / Standard Operation Procedure (SOP) kepada JMB / MC / pembeli / pemilik.

 15. Menyediakan perkhidmatan carian data JMB / MC (*tertakluk kepada kelulusan Ketua / Timbalan Ketua Bahagian COB). Setiap carian berkenaan akan dikenakan fee carian berdasarkan bilangan data seperti berikut:

 

Bil. Bilangan Data Yang Dipohon Jumlah Caj / Data
 1. 1 - 50 RM 5.00
 2. 51 - 100 RM 4.00
 3. 101 - 200 RM 3.00
4. 201 - 400 RM 2.00
5. 401 - 700 RM 1.00
6. 701 - 1,000 RM 0.70
7. .> 1,000 RM 0.50