Ahad, 16 Ogos 2020 [ 12:15:27 AM ]
A- A A+

Default ThemeGreen ThemeRed ThemeYellow Theme

Cetak

Profil Jabatan

PENGENALAN

Penstrukturan baru Dewan Bandaraya Kuala Lumpur pada 1 Ogos 2015 telah menggabungkan Jabatan Perancangan Bandar dengan Jabatan Perancangan Fizikal. Jabatan baharu ini dinamakan Jabatan Perancangan Bandaraya (JPRB).

 

VISI DAN MISI

 1. Visi
  Menjadikan Kuala Lumpur sebuah bandar raya bertaraf dunia menjelang tahun 2020 melalui perkhidmatan perancangan yang dinamik.
 2. Misi
  Merancang pembangunan Kuala Lumpur melalui Pelan Pembangunan yang berkualiti melalui perkhidmatan Kawalan Perancangan yang cekap, efektif dan telus.

 

FUNGSI UTAMA JABATAN

 1. Pengurusan Pelaksanaan Pelan Struktur Kuala Lumpur
 2. Pengurusan Pelaksanaan Pelan-Pelan Tempatan
 3. Kawalan Perancangan Pembangunan di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
 4. Urus Setia Pusat Setempat (OSC) di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
 5. Penyediaan Garis Panduan Perancangan
 6. Menyelaras Ulasan Perakuan Perancangan Bagi Permohonan dan Penyewaan Tanah Kerajaan, PTP dan DBKL
 7. Perancangan Bandar Mampan
 8. Pengurusan Maklumat dan Data Perancangan

 

1.0 SEKTOR PERANCANGAN FIZIKAL

 

 

FUNGSI

 

MERANCANG

Menyediakan Pelan Pembangunan yang terdiri daripada Pelan Struktur, Pelan Tempatan dan Pelan Susun Atur yang menentukan penggunaan tanah secara optimum dan pembangunan yang seimbang dan mampan selaras dengan matlamat, strategi dan dasar pembangunan negara.

 

MENGAWAL

 1. Membangun, menyelenggara dan mengemaskini pangkalan data perancangan.
 2. Memantau dan memandu aktiviti pembangunan tanah supaya selaras dengan pelan-pelan pembangunan yang telah diterima pakai
 3. Menyelaras pengumpulan data, petunjuk bandar dan penanda aras bagi mengukur pencapaian Kuala Lumpur dengan sasaran yang telah ditetapkan.
 4. Memantau pembangunan Kuala Lumpur selaras dengan polisi dan hala tuju DBKL

 

MENILAI

Menilai matlamat, strategi dan dasar pelan-pelan pembangunan yang diterima pakai dan mengubahsuaiannya selaras dengan keperluan semasa.

 

MENYELARAS

 1. Mengkoordinasi program rundingan awam di antara pihak-pihak berkepentingan dalam aspek perancangan dan pembangunan.
 2. Memudah cara dan menyelaras perlaksanaan program-program dan projek-projek berkonsepkan LA21 KL melalui perkongsian pintar di antara pihak-pihak berkepentingan iaitu pihak berkuasa tempatan, pihak swasta dan masyarakat.


1.1 BAHAGIAN PERANCANGAN PELAN PEMBANGUNAN

 

1.1.1 Seksyen Perancangan Pelan Tempatan
  1. Unit Penilaian Pelan Zon Strategik
   1. Bandar Tun Razak- Sg. Besi/ Bukit Jalil- Seputeh
   2. Sentul – Manjalara / Wangsa Maju / Maluri
   3. Damansara - Penchala
   4. Pusat Bandar Raya

1.1.2 Seksyen Perancangan Pelan Struktur

  1. Unit Perancangan Strategik/ Guna Tanah
  2. Unit Perancangan Infrastruktur
  3. Unit Perancangan Ekonomi & Sosial
  4. Unit Perancangan Kemudahan Masyarakat

 

1.2 BAHAGIAN PERANCANGAN MAMPAN

Fungsi Bahagian

 1. Menterjemah polisi / dasar pelan pembangunan / pelan induk kepada subjek khusus berkaitan dengan Bandar Pintar, Penjenamaan Bandar, Bandar Hijau dan Local Agenda 21.
 2. Menterjemah matlamat/ SDG dari segi Sustainable Cities and Communities melalui kajian-kajian, penyelidikan dan program.
 3. Menerapkan konsep koloborasi dan inovasi dalam pelaksanaan kajian, penyelidikan dan program yang dijalankan.
 4. Memastikan pembangunan Bandar yang berdaya tahan (Resilient)

1.2.1 Seksyen Perancangan Khas

 1. Unit Bandar Pintar
 2. Unit Penjenamaan Bandar

1.2.2 Seksyen Kesejahteraan Bandar

 1. Unit Bandar Hijau
 2. Unit Local Agenda 21 KL
 3. Unit Bandar Berdaya Tahan (Resilient)

 

2.0 SEKTOR KAWALAN PEMBANGUNAN

 

 

2.1 BAHAGIAN PENILAIAN PERANCANGAN

 

2.1.1   Seksyen Penilaian Perancangan I & II

2.1.2   Seksyen Penilaian Lanskap

2.1.3   Seksyen Pelan Pra-Hitungan Dan Kediaman Kecil

2.1.4   Seksyen Pengurusan Pengeluaran Perintah Pembangunan

 

2.2 BAHAGIAN URUSETIA PUSAT SETEMPAT (OSC)

2.2.1   Seksyen Permohonan

2.2.2   Seksyen Sekretariat

2.2.3   Seksyen Pentadbiran & Penyelarasan

 

3.0 SEKTOR PENYELIDIKAN & PENYELARASAN PEMBANGUNAN

 

 

3.1 BAHAGIAN PENGAWASAN DAN PENYELARASAN PERANCANGAN

 1. Unit Hubungan Strategik
 2. Unit Penyelarasan Syarat Pembangunan Kelulusan Papan Iklan Dan Telekomunikasi

 3. Unit Pengawasan Pembangunan Dan Penilaian Permohonan Lesen

3.1.1   Seksyen Penyelidikan & Perundangan

 1. Unit Penilaian Permohonan Tanah Kerajaan
 2. Unit Garis Panduan Kawalan Pembangunan

 3. Unit Perundangan

3.1.2  Seksyen Pengurusan Maklumat & GIS

 1. Unit Sistem Kawalan Pembangunan
 2. Unit KLGIS

 3. Unit Pengumpulan Data

3.1.3 Seksyen Pentadbiran 1

 1. Unit Permohonan Perancangan

 2. Unit Pentadbiran Am
 3. Unit Kewangan dan Pengurusan Aset
 4. Unit Inovasi dan Kualiti