Kajian Kepuasan Produk Dan Perkhidmatan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) ingin mendapatkan pandangan umum terhadap kajian di atas bagi meningkatkan mutu produk dan perkhidmatan kepada wargakota.

Untuk menyertai kajian ini sila klik pada URL di bawah atau scan pad QR kod yang tertera.

Terima kasih atas kerjasama yang diberikan.

Skip to content