Pesuruhjaya Bangunan (COB)

Garis Panduan

Tajuk Tarikh Kemaskini Muat Turun
Akta Hakmilik Strata (Pindaan) 2013 (Akta A1450) 18 Jun 2020 Muat Turun
Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) 18 Jun 2020 Muat Turun
Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757) 18 Jun 2020 Muat Turun
Borang Maklumbalas / Aduan / Cadangan / Penghargaan / Pertanyaan 18 Jun 2020 Muat Turun
Borang Penilaian Penarafan Bintang Bangunan Strata 18 Jun 2020 Muat Turun
Borang Permohonan Geran JMB/MC 2018 18 Jun 2020 Muat Turun
Garis Panduan Prosedur Kacau Ganggu Di Bangunan Berstrata 13 Mac 2023 Muat Turun
Garis Panduan Prosedur Pengubahsuaian di Bangunan Berstrata 5 Ogos 2023 Muat Turun
Garis Panduan Tatacara Kewangan Mengurus Akaun Penyenggaraan Bangunan 18 Jun 2020 Muat Turun
Garis Panduan Tatacara Ringkas Mengendalikan Mesyuarat Agung Berdasarkan Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757) 18 Jun 2020 Muat Turun
Kaedah-Kaedah Hakmilik Strata (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 2015 18 Jun 2020 Muat Turun
Kumpulan Soalan-Soalan Lazim Seminar Komuniti Strata Tahun 2015 dan 2016 18 Jun 2020 Muat Turun
Makluman Operasi Task Force 17 Kepada Badan Pengurusan Bersama (JMB) Dan Perbadanan Pengurusan (MC) Di Bangunan Berstrata Sekitar Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 18 Jun 2020 Muat Turun
Panduan Kehidupan Di Bangunan Berstrata 10 November 2020 Muat Turun
Pekeliling COBKL 2021/01 Arahan Pemakluman Pemakaian Pelaksanaan Kelulusan Khas Bagi Urusan Perpindahan Di Skim Strata Semasa Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) 18 Oktober 2022 Muat Turun
PEKELILING COBKL 2015/01 Keperluan Untuk Mempamerkan Penyata Pendapatan, Perbelanjaan, Penyenggaraan Bangunan Dan Perancangan Mesyuarat Serta Aktiviti JMB/MC Pada Papan Notis Secara Bulanan 18 Oktober 2022 Muat Turun
PEKELILING COBKL 2015/02 Kepentingan Unit Syer Di Dalam Kerja-Kerja Pengurusan Dan Penyenggaraan Bangunan Berstrata 18 Oktober 2022 Muat Turun
PEKELILING COBKL 2015/03 Kuat Kuasa Undang-Undang Kecil Bagi Badan Pengurusan Bersama (JMB) / Perbadanan Pengurusan (MC) Di Bawah Jadual Ketiga Peraturan-Peraturan Pengurusan Strata (Penyenggaraan Dan Pengurusan) 2015 18 Oktober 2022 Muat Turun
PEKELILING COBKL 2015/04 Kewajipan Mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan (AGM) Tanpa Gagal 18 Oktober 2022 Muat Turun
PEKELILING COBKL 2015/05 Jenis-Jenis Kesalahan Dan Hukuman Di Bawah Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757) Dan Peraturan-Peraturan Pengurusan Strata (Penyenggaraan Dan Pengurusan) 2015 18 Oktober 2022 Muat Turun
Tajuk Tarikh Kemaskini Muat Turun
PEKELILING COBKL 2015/06 Penggunaan Rumah Kediaman Berstrata Sebagai Rumah Penginapan Pelancong 18 Oktober 2022 Muat Turun
PEKELILING COBKL 2015/07 Kewajipan Menyediakan Dan Menyenggarakan Suatu Daftar Pemunya Petak / Daftar Strata Sebagaimana Yang Dikehendaki Oleh Pesuruhjaya 18 Oktober 2022 Muat Turun
PEKELILING COBKL 2015/07-1 Format Daftar Pemunya Petak / Daftar Strata 18 Oktober 2022 Muat Turun
PEKELILING COBKL 2016/01 Arahan Kewajipan Penyeragaman Pemfailan Dokumen-Dokumen Bagi Tujuan Pengesahan Perakuan Oleh Pesuruhjaya Bangunan Kuala Lumpur 18 Oktober 2022 Muat Turun
PEKELILING COBKL 2017/02 Ikrar Integriti Bagi Jawatankuasa Pengurusan Badan Pengurusan Bersama (JMB) / Perbadanan Pengurusan (MC) / Perbadanan Pengurusan Subsidiari (Sub-MC) 18 Oktober 2022 Muat Turun
PEKELILING COBKL 2019/01 Perkhidmatan Mana-Mana Orang Atau Ejen Bukan Merupakan Seorang Pengurus Harta Berdaftar Untuk Menyenggara Dan Mengurus Harta Bersama 18 Oktober 2022 Muat Turun
PEKELILING COBKL 2019/02 Penambahbaikan Prosedur Operasi Standard (SOP) Dan Tatacara Mesyuarat Agung (AGM/EGM) Bagi Tujuan Penubuhan Perbadanan Pengurusan Subsidiari (Sub-MC) Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 18 Oktober 2022 Muat Turun
Pekeliling COBKL 2020/01 : Arahan Pemakaian Standard Malaysia MS IEC 62305 ‘Protection Lightning’ Bagi Sistem Perlindungan Kilat Bangunan 18 Jun 2020 Muat Turun
Pekeliling COBKL 2020/02 Arahan Pemakluman Pemakaian Pelaksanaan Garis Panduan Kaedah Perolehan Pihak Pengurusan Bangunan Berstrata 18 Oktober 2022 Muat Turun
Pekeliling COBKL 2020/03 Arahan Pemakluman Pemakaian Pelaksanaan Prosedur Operasi Standard (SOP) Dan Soalan Lazim (FAQ) Berkaitan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) Bagi Sektor Pengurusan Strata 18 Oktober 2022 Muat Turun
Pekeliling COBKL 2020/04 Arahan Pemakluman Pemakaian Pelaksanaan Prosedur Operasi Standard (Fasa Pemulihan) Bagi Sektor Pengurusan Strata 18 Oktober 2022 Muat Turun
Pekeliling COBKL 2021/02 (Garis Panduan Mesyuarat Agung Atas Talian) 6 April 2021 Muat Turun
Pekeliling COBKL 2021/03 Arahan Pemakluman Menggunapakai Manual Saliran Mesra Alam (MSMA) Edisi 2012 Jabatan Pengairan Dan Saliran Malaysia (JPS) Dan Menjadikan Sebagai Undang-Undang Kecil (House Rule) Bagi Penyenggaraan Dan Pengurusan Onsite Storm Detention (OSD) / Detention Pond / Sistem Penuaian Air Hujan (Rainwater Harvesting) Di Kawasan Pemajuan Berstrata 18 Oktober 2022 Muat Turun
Pekeliling COBKL 2021/04 Arahan Pemakluman Soalan Lazim (FAQ) Perintah Pengecualian Bagi Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757) Kepada Pemaju, Badan Pengurusan Bersama (JMB), Perbadanan Pengurusan (MC) Dan Pesuruhjaya Bangunan (COB) 18 Oktober 2022 Muat Turun
Pekeliling COBKL 2022/01 Syor Cadangan Larangan Merokok Sebagai Undang-Undang Kecil Bangunan Di Kawasan Harta Bersama Pemajuan Berstrata Melalui Mesyuarat Agung Tahunan (AGM) Dan Mesyuarat Agung Luar Biasa (EGM) Demi Menyahut Seruan Dan Inisiatif Kerajaan Menjadikan Kuala Lumpur Bebas Asap Rokok (KLBAR) 18 Oktober 2022 Muat Turun
Pekeliling COBKL 2023/01 Pekeliling untuk Pengubahsuaian bangunan kediaman dan komersil berstrata di wilayah persekutuan Kuala Lumpur 5 Ogos 2023 Muat Turun
Pekeliling COBKL 2023/02 Pekeliling Yang Merujuk Kepada Perkhidmatan Mana-Mana Orang Atau Ejen Untuk Menyenggara Dan Mengurus Harta Bersama Bagi Skim Pemajuan Badan Pengurusan Bersama (JMB, Perbadanan Pengurusan (MC), Dan Perbadanan Pengurusan Subsidiari (Sub MC) Di Bawah Peraturan-Peraturan Pengurusan Strata (Penyenggaraan Dan Pengurusan) 2015, Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757) 20 Oktober 2023 Muat Turun
Pemakluman Pengibaran Bendera Wilayah Persekutuan Sempena Sambutan Perayaan Hari Wilayah Persekutuan Tahun 2019 Di Bangunan Berstrata 18 Jun 2020 Muat Turun
Peraturan-Peraturan Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) (Pindaan) 2015 18 Jun 2020 Muat Turun
Peraturan-Peraturan Pengurusan Strata (Penyenggaraan dan Pengurusan) 2015 18 Jun 2020 Muat Turun
Peraturan-Peraturan Pengurusan Strata (Tribunal Pengurusan Strata) 2015 18 Jun 2020 Muat Turun
Tajuk Tarikh Kemaskini Muat Turun
Perintah Hakmilik Strata (Pindaan Borang) 2015 18 Jun 2020 Muat Turun
Perintah Pengecualian bagi Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757) kepada Pemaju, JMB, MC dan COB 19 Julai 2021 Muat Turun
Prosedur Operasi Standard (SOP) Bagi Siasatan Semula Akaun Oleh Pesuruhjaya Bangunan Kuala Lumpur Di Bawah Peruntukan Seksyen 14(2)/26(2)/54(2)/62(2) Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757) 13 September 2023 Muat Turun
Prosedur Operasi Standard (SOP) Dan Tatacara Mesyuarat Agung (AGM/EGM) Bagi Tujuan Penubuhan Perbadanan Pengurusan Subsidiari (SUB-MC) Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 18 Jun 2020 Muat Turun
Prosedur Operasi Standard (SOP) Penahanan Harta Alih Oleh Badan Pengurusan Bersama (JMB) / Perbadanan Pengurusan (MC) / Perbadanan Pengurusan Subsidiari (Subsidiari MC) Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 18 Jun 2020 Muat Turun
Prosedur Operasi Standard (SOP) Pengurusan Aduan COBKL 5 Mei 2023 Muat Turun
Prosedur Operasi Standard (SOP) Penyelenggaraan Lif Bagi JMB/MC Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 18 Jun 2020 Muat Turun
Prosedur Operasi Standard Aktiviti Penginapan Jangkamasa Pendek Kepada Pemaju/JMB/MC Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 18 Jun 2020 Muat Turun
Prosedur Operasi Standard Pengauditan Bangunan Dan Penggunaan Kumpulan Wang Penjelas (Sinking Fund) JMB/MC Di Bawah Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757) 18 Jun 2020 Muat Turun
Prosedur Operasi Standard Penundaan Kereta Buruk / Terpakai Di Dalam Kawasan JMB / MC 18 Jun 2020 Muat Turun
Prosedur Operasi Standard Perlantikan Juruaudit Siasatan Semula Akaun Oleh Pesuruhjaya Bangunan (COBKL) – Seksyen 14(2)/26(2)/54(2)/62(2) Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757) – telah digantikan dengan SOP baru bertarikh 26 September 2022 26 September 2022 Muat Turun
Senarai Semak Penyediaan Permohonan Sijil Perakuan Badan Pengurusan Bersama (JMB) 18 Jun 2020 Muat Turun
Soalan-Soalan Lazim Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757) 10 November 2020 Muat Turun
Strata Management Act 2013 (Act 757) 18 Jun 2020 Muat Turun
Surat Edaran Makluman Operasi Kutipan Tunggakan Cukai Di Kawasan JMB / MC 18 Jun 2020 Muat Turun

Hubungi Kami

Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut 50350 Kuala Lumpur, Malaysia

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.

4425819
Jumlah Pelawat
Paparan terbaik menggunakan pelayar Mozilla Firefox , Google Chrome, Internet Explorer 11 ke atas

Hak Cipta Terpelihara © 2023- Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL)

Kemaskini terakhir: 

24-07-2024
Portal Rasmi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur|Garis Panduan Pesuruhjaya Bangunan (COB)

Hubungi Kami

Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut 50350 Kuala Lumpur, Malaysia

Paparan terbaik menggunakan pelayar Mozilla Firefox , Google Chrome, Internet Explorer 11 ke atas

Hak Cipta Terpelihara © 2023- Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL)

Portal Rasmi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur|Garis Panduan Pesuruhjaya Bangunan (COB)
Skip to content