Jabatan Kejuruteraan Awam dan Saliran

E-Borang

Tajuk Tarikh Kemaskini Muat Turun
2 PKU-01 Senarai Semak Permohonan Permit Korekan 3 November 2021 Muat Turun
3 PKU-02 Permohonan Permit Korekan Dan Pra Kiraan Deposit 3 November 2021 Muat Turun
4 PKU-03 Pengesahan Pelantikan Firma Perunding Kejuruteraan Awam Bertauliah 3 November 2021 Muat Turun
5 PKU-04 Pengemukaan Pelan-Pelan Korekan Kerja-Kerja Utiliti Dan Akujanji 3 November 2021 Muat Turun
6 PKU-05 Borang Butiran Pembayaran Permit Korekan Utiliti Di Dalam Rezab Jalan Awam 3 November 2021 Muat Turun
7 PKU-06 Notis Memulakan Kerja Korekan, Senarai Semak Mula Kerja Dan Akujanji Pemohon 3 November 2021 Muat Turun
8 PKU-07 Permohonan Lanjutan Permit Korekan Jalan 3 November 2021 Muat Turun
9 PKU-08 Notis Makluman Siap Kerja Korekan / Permohonan Permit Kerja Baikpulih 3 November 2021 Muat Turun
10 PKU-09 Pengesahan Jurutera Perunding Awam Ke Atas Keseluruhan Kerja-Kerja Korekan Jalan Dan Timbusan Bahan Korekan 8 November 2021 Muat Turun
11 PKU-10 Senarai Semak Permohonan Pemulangan Deposit Permit Korekan Jalan 8 November 2021 Muat Turun
12 PKU-11 Senarai Semak Permohonan Kebenaran Serta-Merta Kerja Kecemasan 8 November 2021 Muat Turun
13 PKU-12 Permohonan Kebenaran Serta-Merta Kerja Kecemasan 8 November 2021 Muat Turun
14 PKU-13 Permohonan Lain-Lain Permit Di Dalam Rizab Jalan Awam 8 November 2021 Muat Turun
15 Lampiran PKU-1 Syarat – Syarat Permit Untuk Melakukan Kerja Korekan Bagi Pemasangan Perkhidmatan Utiliti Di Dalam Rezab Jalan Awam, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 8 November 2021 Muat Turun
16 Lampiran PKU-2 Contoh Pelan Piawai Kerja-Kerja Korekan Terbuka, Horizontal Directional Drilling, Pipe Jacking dan Microtrenching 9 November 2021 Muat Turun
17 Lampiran PKU-3 Penentuan Kadar Caj Dan Kaedah Kerja Baikpulih Jalan 9 November 2021 Muat Turun
18 Lampiran PKU-4 Contoh Papan Pemberitahuan Kerja Di Dalam Rizab Jalan Awam DBKL 9 November 2021 Muat Turun
19 Lampiran PKU-5 Contoh Susunan Tipikal Papan Tanda Amaran Serta Pengurusan Trafik Semasa Melakukan Kerja Di Dalam Rizab Jalan Awam 9 November 2021 Muat Turun
20 Lampiran PKU-6 Precast Concrete Slab (Gred 50) Utility Manhole 9 November 2021 Muat Turun
21 Lampiran PKU-7 Proses Kerja Korekan Dan Pembaikan Jalan Bagi Penyediaan Perkhidmatan Utiliti Di Dalam Rizab Jalan Awam 9 November 2021 Muat Turun
Tajuk Tarikh Kemaskini Muat Turun
22 Lampiran PKU-8 Senarai Syarikat Skim Akreditasi Makmal Malaysia (SAMM) Dalam Menjalankan Ujian Tapak Dan Makmal Bagi Kerja-Kerja Turapan Jalan 9 November 2021 Muat Turun
23 Lampiran Tambahan 1 Borang Pengesahan Maklumat Syarikat / Individu (Borang EFT) 9 November 2021 Muat Turun
24 Lampiran Tambahan 2 Surat Akuan Sumpah (jika resit asal tiada) 9 November 2021 Muat Turun
1 Panduan Kepada Pemohon (Permohonan Permit Korekan Utiliti Di Dalam Rizab Jalan Awam, Kuala Lumpur) 13 Januari 2023 Muat Turun

Hubungi Kami

Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut 50350 Kuala Lumpur, Malaysia

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.

1670417
Jumlah Pelawat
Paparan terbaik menggunakan pelayar Mozilla Firefox , Google Chrome, Internet Explorer 11 ke atas

Hak Cipta Terpelihara © 2023- Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL)

Kemaskini terakhir: 

22-04-2024
Portal Rasmi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur|E-Borang Jabatan Kejuruteraan Awam dan Saliran

Hubungi Kami

Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut 50350 Kuala Lumpur, Malaysia

Paparan terbaik menggunakan pelayar Mozilla Firefox , Google Chrome, Internet Explorer 11 ke atas

Hak Cipta Terpelihara © 2023- Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL)

Portal Rasmi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur|E-Borang Jabatan Kejuruteraan Awam dan Saliran
Skip to content